Norrköping: ”Många är oroliga för kompetensflykt”

”Många är oroliga för vad som håller på att hända”, säger Niclas Sjöström, högstadielärare och vice ordförande för Sveriges Lärare i Norrköping. Foto: Niclas Kindahl

Åtta förskolor och skolor läggs ner i Norrköping.
– Nästa år tror vi att det blir ännu värre med bland annat större barn- och elevgrupper, säger högstadieläraren Niclas Sjöström.

– Det sker främst i socioekonomiskt svagare områden. Landsortsskolorna har varit undantagna i den diskussionen, säger Niclas Sjöström som är högstadielärare (matematik och NO) och vice ordförande för Sveriges Lärare i Norrköping.

Den ekonomiska prognosen för nästa år pekar på ett stort underskott som ska klaras genom nedskärningar.

– Det pågår besparingar överallt. Nästa år tror vi att det blir ännu värre med bland annat större barn- och elevgrupper, mindre kring- och stödpersonal och ökad arbetsbelastning på förskollärare och lärare. Barn och elever som är i behov av hjälp och särskilt stöd kommer inte att få det.

– Det har ännu inte skett några uppsägningar av legitimerad personal, däremot omplaceringar till tjänster som de saknar utbildning för. Många är oroliga för vad som håller på att hända. Dels för sin egen skull, dels för verksamhetens. Risken är lärare och förskollärare säger upp sig, att det blir en kompetensflykt.

Ingrid Cassel (M), ordförande i utbildningsnämnden:

– Vi har stora ekonomiska utmaningar 2024 och har beslutat om en generell besparing på alla nämnder på 1,35 procent. Vi genomför ett antal åtgärder som syftar till att förtäta skolorganisationen. Det går att genomföra effektiviseringar men ändå fortsätta arbeta för att nå uppställda kunskapsmål.

Fakta Norrköping
Antal invånare: 145 120.
Kommunalskatt: 21,75.
Behörighet till gymnasiet (avgångsbetyg åk 9 år 2022): 83,2 %.
Andel med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne (grundskolan läsåret 2022/2023, heltidstjänster): 69,3 %.
Elever per lärare i grundskolan 2022/2023: 11,5.
Elever åk 7–9 per syv: 543,7.
Andel med förskollärarlegitimation (heltidstjänster) år 2022: 45 %.
Antal barn i förskolan per förskollärarlegitimation (heltidstjänster): 11,4.
 
Uppgifterna avser kommunen som geografiskt område. Källa: Skolverket och SCB.