Kommunpolitikern: ”Förstår att lärare är oroade”

Foto: Liselotte van der Meijs

Emilia Bjuggren (S), skolborgarråd i Stockholms stad, menar att kommunerna inte klarar av att finansiera skolan i nuläget.

Stockholms stad är en av många kommuner där lärare och annan skolpersonal just nu riskerar att bli av med kollegor och i värsta fall det egna jobbet till följd av lågkonjunkturen. Och skolborgarrådet Emilia Bjuggren (S) har inte mycket tröst att erbjuda.
– Det ekonomiska läget är tufft just nu, och det ser ut att vara tufft även nästa år, säger hon till Vi Lärare.

 103 av Stockholms 126 grundskolor kommer att gå med underskott, rapporterar DN. Sveriges Lärare ligger i fackliga förhandlingar med 29 grundskolor och 9 gymnasieskolor som flaggat för att de behöver dra ner på personal – siffror som väntas stiga under våren.

LÄS MER: Lärare kan sägas upp efter budgetsmäll

Vissa skolor har under bättre tider kunnat lägga undan pengar, och nu är beskedet till rektorerna att det är dags att spendera dem.

– Jag förstår att både rektorer och lärare är oroade. Det är ett tufft ekonomiskt läge i många av våra skolor. Många skolor har fonder som gör att det finns en viss ekonomisk respit. Men vissa har inte det, säger skolborgarrådet Emilia Bjuggren (S).

De undanstoppade pengar som finns ute på vissa av skolorna förväntas dock inte täcka ens årets behov, och lågkonjunkturen förutspås fortsätta längre än så.

– Förutsättningarna är knepiga. I år och 2024 ser ut att vara tuffa ekonomiska år med stigande räntor och stigande inflation, säger Emilia Bjuggren.

Hon sätter sitt hopp till att regeringen ska presentera nya statsbidrag till kommunerna i vårändringsbudgeten.

– Det är inte bara Stockholm som har de här problemen, fler pekar på att regeringen inte kan lämna kommunerna i sticket. Vi måste utgå från att staten skjuter till mer pengar.

Du utgår från att ni kommer att få mer pengar?

– Utgå ifrån kanske är starkt. Men det måste ju till.

LÄS MER: Facket: Krävs miljarder för att säkra lärarlönerna

Emilia Bjuggren menar att kommunen ska uppfylla de krav som ligger på arbetsgivaren när de kommer till arbetsmiljö, arbetsbelastning, arbetstid och så vidare, trots kommande nedskärningar.

– Det måste vi klara av. Det är förpliktelser som vi har. Det måste ju ske i nära dialog ute på skolorna.

Hur ska skolorna leva upp till skollagens krav på rätt stöd till varje elev när rektorer tvingas göra sig av med personal?

– Det är självklart så att elever ska få det de har rätt till även när det är tuffa tider. Och jag vet att det är rektorernas och lärarnas inställning också.

Betyder det att ni inte tror att den personalen som nu kommer att omplaceras eller sägas upp inte fyller en nödvändig funktion idag?

– Självklart inte. Jag är fullt medveten om att skolan tvingats effektivisera länge. Den borgligare majoriteten lade effektiviseringskrav på skolan på 200 miljoner varje år, de har vi tagit bort och vi har höjt skolpengen. Vi hade ju önskat att det kunde användas till kvalitetshöjningar men nu har vi det här ekonomiska läget, säger Emilia Bjuggren.

LÄS MER:

Lärare kan sägas upp efter budgetsmäll

Facket: Krävs miljarder för att säkra lärarlönerna

Facket varnar: Nedskärningarna ger fler sjukskrivna lärare

”Lärare och rektorer måste säga stopp gemensamt”