Gävle: Skär ner på stödresurser för att spara pengar

Anna Söderlund är förskollärare och ordförande i Sveriges Lärare Gävle.

Gävle kommun sparar genom att bland annat genom skära ned på stödresurser.
– Trots att vi bara är i början av terminen ökar stressnivån hos personalen, säger Anna Söderlund som är förskollärare och ordförande i Sveriges Lärare Gävle.

Hon berättar att visstidsanställningar inte förlängs och att lärar- och elevassistenttjänster plockas bort.

– När exempelvis resurserna kring enskilda barn och elever i behov av särskilt stöd försvinner ökar arbetsbördan på lärarna och förskollärarna. Vi får redan signaler om ökad stressnivå.

– Man är mycket restriktiv med att sätta in vikarier, vilket även det orsakar onödig stress. Ett konkret exempel från förskolan är att man inte får boka vikarie i förväg, till exempel om en medarbetare har beviljats en vecka semester.

Vad ska man göra i stället?

– Dag för dag se över vikariebehovet och via närmaste chef boka vikarie alternativt omfördela personal från övriga förskolor i området.

– Detta leder till en osäkerhet om planerad undervisning kan genomföras och en ryckighet för förskollärarna. Vi får också signaler om att semestrar inte beviljas för att man inte kan ta in vikarier.

Åsa Viklund Lång (S), ordförande i kommunstyrelsen: 

Inget svar.

Fakta Gävle
Antal invånare: 103 493.
Kommunalskatt: 22,26.
Behörighet till gymnasiet (avgångsbetyg åk 9 år 2022): 84,3 %.
Andel med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne (grundskolan läsåret 2022/2023, heltidstjänster): 69,0 %.
Elever per lärare i grundskolan 2022/2023: 12,2.
Elever åk 7–9 per syv: 357,3.
Andel med förskollärarlegitimation (heltidstjänster) år 2022: 49,0 %.
Antal barn i förskolan per förskollärarlegitimation (heltidstjänster): 10,7.
 
Uppgifterna avser kommunen som geografiskt område. Källa: Skolverket och SCB.