Eskilstuna: ”Varje år hyvlas det bort ännu mer”

Pernilla Holmqvist, lärare i fritidshem, och Cecilia Rahbek Nöhr 1–6-lärare – båda ordförande för Sveriges Lärare i Eskilstuna.

Eskilstuna kommun följer inte skollagen.
Det menar Cecilia Rahbek Nöhr som är ordförande för Sveriges Lärare i Eskilstuna och 1–6-lärare.

Hon berättar att det under många år har saknats tillräckligt med resurser till skolor och förskolor.

– Vi har dessutom ett så kallat effektiviseringskrav på två procent per år. Det innebär att det varje år hyvlas bort ytterligare en del. Det är besparingar i alla verksamheter.

– Det är i allmänhet stora barn- och elevgrupper. Vi följer inte skollagen och kan inte ge elever med särskilda behov fullt ut det som de behöver. Många lärare och förskollärare är mycket stressade. En del orkar inte arbeta vidare i yrket och lämnar. Det är sorgligt hur skolan blir behandlad.

Pernilla Holmqvist, vice ordförande för Sveriges Lärare i Eskilstuna och lärare i fritidshem:

– Förutom att det är stora elevgrupper på fritidshemmen, är behörigheten bland personalen låg. Det gör att behöriga lärare både får handleda obehöriga och försöka sköta det egna uppdraget. De dåliga arbetsvillkoren gör att många väljer att göra något annat.

Jimmy Jansson (S), ordförande i kommunstyrelsen:

– Vi planerar inga besparingar, men vet att statens stöd till kommuner gör att vi har svårt att takta de växande behoven.

Fakta Eskilstuna
Antal invånare: 107 918.
Kommunalskatt: 22,02.
Behörighet till gymnasiet (avgångsbetyg åk 9 år 2022): 84,8 %.
Andel med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne (grundskolan läsåret 2022/2023, heltidstjänster): 65,3 %.
Elever per lärare i grundskolan 2022/2023: 13,7.
Elever åk 7–9 per syv: 459,2.
Andel med förskollärarlegitimation (heltidstjänster) år 2022: 33,0 %.
Antal barn i förskolan per förskollärarlegitimation (heltidstjänster): 14,2.
 
Uppgifterna avser kommunen som geografiskt område. Källa: Skolverket och SCB.