Borlänge: ”Arbetsgivaren signalerar att det blir tufft nästa år”

Linda Qvist, lärare i fritidshem, och Sarah Rask, NO-lärare, är båda ordförande i Sveriges Lärare Borlänge.

Arbetsbelastningen är hög på Borlänges skolor och förskolor.
– Vi ser inga förbättringar, säger Linda Qvist, lärare i fritidshem, och Sarah Rask , NO-lärare, som båda är ordförande i Sveriges Lärare Borlänge.

De beskriver situationen som ansträngd.

– De uppräkningar som görs i budgeten täcker inte de kostnadsökningar som verksamheten drabbats av. Vi har inte fått några indikationer på att barn- och elevpengen kommer räknas upp tillräckligt i relation till kostnadsökningarna.

– Arbetsgivaren signalerar att det nästa år blir tufft och att omorganiseringar ska göras för att verksamheten ska passa in i kostymen. Besparingar görs indirekt genom att inte ta hänsyn till de löne- och kostnadsökningar som drabbar verksamheten.

Många väntas få en högre arbetsbelastning.

– Vi har ifrågasatt budgetprocessen då vi inte kan se hur stora budgetposter påverkar verksamheten och vilka konsekvenser det får för barn och elever.

– Vi kräver satsningar för ökad lärarbehörighet för att flera elever ska nå målen och sänkta sjuktal hos personalen.

Sara Fernlund (S), skolnämndens ­ord­förande:

Inget svar. 

Fakta Borlänge
Antal invånare: 52 178.
Kommunalskatt: 22,42.
Behörighet till gymnasiet (avgångsbetyg åk 9 år 2022): 79,3 %.
Andel med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne (grundskolan läsåret 2022/2023, heltidstjänster): 62,3 %.
Elever per lärare i grundskolan 2022/2023: 424.
Elever åk 7–9 per syv: 424.
Andel med förskollärarlegitimation (heltidstjänster) år 2022: 29 %.
Antal barn i förskolan per förskollärarlegitimation (heltidstjänster): 18.
 
Uppgifterna avser kommunen som geografiskt område. Källa: Skolverket och SCB.