Beslutet om nationella proven – trots smittan

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

I februari drar de nationella proven i gång – trots att det är oklart hur pandemin kommer att drabba skolan den närmaste tiden.

LÄSTIPS: Nationella proven våren 2021 ställs in

De nationella proven ställdes in vårterminen 2021 på grund av covid-pandemin. Men i år är det dags igen, vilket Altinget rapporterat, samtidigt som smittan är rekordhög och många lärare och elever frånvarande.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand nås av många desperata lärare, som vittnar om svårigheter inför provstarten. Eleverna får helt enkelt inte den undervisning och den förberedelse de har rätt till.

– Även om proven inte pausas, så kommer de att vara svåra att genomföra, det kommer att vara så stor elevfrånvaro och så många lärare sjuka. Verkligheten kommer att springa ikapp, säger hon.

Skolverket: Då minskar smittan

– Vi utgår från Folkhälsomyndighetens bedömningar att smittspridningen kommer att avta markant till våren. Den absoluta majoriteten av proven ligger under april och maj, och mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens prognoser så ser vi just nu ingen anledning att ställa in proven. Och, som sagt, om det blir svårt att genomföra proven för att många lärare och elever saknas finns det möjlighet för rektor att besluta om att senarelägga provdatumet, skriver Anders Boman, chef för enheten Nationella prov vid Skolverket, i ett mejlsvar.

I februari drar proven i gång för årskurs 6.

– Det stämmer att Skolverket inte ställer in de nationella proven denna vår med tanke på att huvudregeln nu är närundervisning. Förra våren gällde distansundervisning för gymnasieskolan. Även flera högstadieskolor hade distansundervisning där det förekom regionala utbrott av smitta.

Att det inte finns några resultat från de nationella proven innebär bland annat att det är svårt att på kort sikt avgöra hur pandemin har påverkat undervisningen och elevernas kunskaper.

– Det borde verkligen märkas i provresultaten på de nationella proven vad den här extremt ansträngande perioden har inneburit för elevernas kunskaper och kunskapsutveckling. Det kan bli ett starkt argument för att staten måste tillföra mer resurser, för att möjliggöra att hämta i kapp utebliven undervisning och bemanna upp för uppskjutna behov, säger Johanna Jaara Åstrand.

Men provens syfte är ett annat, säger Anders Boman.

– Den nationella statistiken blir lidande av att fler elever än vanligt troligen inte kommer kunna genomföra provet i och med pandemin. De nationella provens syfte är dock att vara betygsstödjande för läraren, i första hand för den enskilde eleven. Provets primära syfte omöjliggörs alltså inte av att vissa elever är hemma och är sjuka.

Så kan rektor påverka

Och fortsätter smittspridningen och många elever och lärare är frånvarande när det väl är dags? Då har rektorn möjlighet att ingripa.

– Om det under februari fortsättningsvis blir så att många elever och lärare är hemma och sjuka kan det bli svårt att genomföra proven för årskurs 6. Då har rektor möjligheten att lokalt fatta beslut om att flytta på provdatum till ett senare tillfälle. Men då ska det ske för hela skolenheten, säger Anders Boman.

LÄS ÄVEN: 

Lärare läckte nationella prov

Digitala nationella prov försenas efter EU-dom