Facket efter Skolverkets förslag: Då ska lönen bli högre

Åsa Fahlén och Skolverket konstaterar att det behövs ekonomiska medel för att sjösätta nya professionsprogrammet.

Går Skolverkets förslag på professionsutveckling att genomföra i kommuner som redan har lärarbrist, vikariestopp och besparingskrav?
– För att det ska få praktisk betydelse krävs ekonomiska medel, säger Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare.

I dag råder stora skillnader mellan olika huvudmän hur mycket kompetensutveckling de anställda får, och Vi Lärare har tidigare skrivit om hur lärare upplever att deras fortbildning reduceras till klämkäcka inspirationsdagar.

Nu finns ett färdigt förslag för professionsutveckling hos regeringen.

– Det är svårt att säga vad resultatet blir ännu, ett sådant program behöver utvecklas. Det finns delar som är positiva, till exempel den nationella strukturen för kompetensutveckling som ska byggas upp så att akademiska kurser är tillgängliga för alla i hela landet, säger Åsa Fahlén.

Detta ingår i professionsförslaget

Skolverkets förslag bygger på två delar.

Kompetensutveckling för rektorer, förskollärare och lärare.

Professionsprogrammet ska enligt förslaget omfatta akademiska kurser på universitet och högskolor, kollegialt lärande och praktiknära forskning.

– De akademiska kurserna är den enkla biten. Men det kollegiala lärandet behöver man jobba mer med för att det ska bli nationell likvärdighet och vinna tilltro hos kåren. Det kan på sikt inte bara vara akademiska kurser som ger meritering, säger Åsa Fahlén.

Lärarnas varning: Detta saknas

I Skolverkets rapport varnar skolchefer och skolledare för att det redan idag råder tidsbrist och finns begränsade medel.

– Om fler ska få möjlighet att gå så behövs det pengar för vikarier och så vidare, säger Åsa Fahlén.

Förslaget innehåller också en belöningstrappa. Meriteringsdelen ser Åsa Fahlén som positiv.

”Då ska du tjäna mer”

– Med meritering ska du få ett ökat ansvar och mer kvalitativa uppgifter. Den ska stötta upp i lönestrukturen. Är du särskilt meriterad så ska du tjäna mer än om du enbart är legitimerad. Det är ett sätt att komma åt den dåliga lönestrukturen, säger hon.

Sara Svanlund, Sveriges Lärare

En fråga kräver dock svar:

– Hur ska meriteringen användas ute på förskolor och skolor? Det borde kopplas olika arbetsuppgifter till olika meriteringsnivå. Det behöver förtydligas, säger Åsa Fahlén.

Sara Svanlund, vice ordförande i Sveriges Lärare, har varit del av det professionsråd som Skolverket arbetat med för att ta fram förslaget.

– Jag tycker man har varit lyhörd till en viss del, men det är Skolverkets förslag. Det är viktigt att det landar rätt i lärarkåren. Att se till att det blir rätt är en uppgift för Skolverket, regering och arbetsgivare, säger Sara Svanlund.

LÄS ÄVEN: 

Förslaget: Så blir nya professionsprogrammet

Hetaste egenskapen hos lärare – just nu

9 av 10 lärare sågar fortbildningen i skolan