Så ska lärarnas löner påverkas av märket i avtalsrörelsen

Mathias Åström är förhandlingschef på Sveriges Lärare.

Lärarnas sifferlösa avtal förpliktigar kommunerna att följa avtalsrörelsens märke på 7,4 procents löneökning på två år. Sveriges Lärares förhandlingschef förklarar hur.

Industrins normsättande löneökning på 7,4 procent fördelas på 4,1 procent år ett och 3,3 procent år två. Det historiskt höga märket skapar på sina håll diskussion bland lärare som känner att de sitter fast i sitt sifferlösa avtal med SKR fram till och med mars nästa år. Missar de lönetåget nu? Inte nödvändigtvis, menar Sveriges Lärares förhandlingschef Mathias Åström.

– De höga siffrorna sätter tryck på hela lönemarknaden att följa med och det gäller även skolarbetsgivarna. Märket anger var den kollektiva löneökningen ska vara och det måste arbetsgivarna och staten leva upp till. För inte menar man väl att lärarna som kollektiv har underpresterat? Det är den enkla kärnan, säger han.

Fördelar med sifferlöst

Kritik mot de sifferlösa avtal som skrivits med SKR uttalas då och då bland Sveriges Lärares medlemmar. Även om sifferlöst inte är någon helig princip för Mathias Åström säger han att det rådande läget faktiskt är ett exempel på fördelarna med just sifferlöst.

När Sveriges Lärare slöt det nu rådande avtalet med SKR var det samhällsekonomiska läget ett helt annat än idag. Det innebär att om facket hade tvingat in siffror i det avtal som slöts är sannolikheten stor att de hade legat lägre än årets märke.

– Nu måste arbetsgivarna förhålla sig till att 4,1 är normalnivån för löneökningar under 2023. Sifferlöst bygger på ett förtroende arbetsgivaren får – och det förtroendet kan man förlora.

Han menar dock att lärarkåren så här långt har gynnats av de sifferlösa avtalen.

– Anledningen till att vi har skrivit sifferlösa avtal är att det har varit positivt för löneutvecklingen. Vi har sett en bättre löneutveckling än arbetsmarknaden i stort över tid. Men jag är inte så säker på att det blir sifferlöst i framtiden, det är förbundets förtroendevalda som stakar ut vägen framåt för förbundets politik. Varje avtalsrörelse är sin egen, säger Mathias Åström.

LÄS MER:

Facket: Krävs miljarder för att säkra lärarlönerna

Lärare hotas av uppsägning efter sparkraven

Kommunpolitikern: ”Förstår att lärare är oroade”