Facket kritiskt till nytt stöd för utsatta skolor: ”Nollsummespel”

Pablo Mendoza, ordförande för Sveriges Lärare Huddinge, är kritisk till att kommunens satsning tas från befintlig budget.

Huddinge omfördelar det socioekonomiska stödet till förmån för lärare och elever i utsatta områden.
Men satsningen riskerar att få motsatt effekt, när inga extrapengar tillförs budget, enligt Sveriges Lärare.
– Det är ett nollsummespel, säger Pablo Mendoza, ordförande i Huddinge.

LÄS ÄVEN: Nya verktyget ska minska lärarnas utmattning

Huddinge, tio minuter söder om Stockholm med pendeltåget, är en segregerad kommun. Här ligger både välmående villaområden och sådana som Flemingsberg och Vårby, som enligt Boverkets segregationsindex har socioekonomiska utmaningar.

Kommunens lärare har länge velat se en finansiell fördelning som kompenserar skolor i de utsatta områdena.

Lärarna om nya stödet: ”Fint formulerat”

– Grundskolenämnden har gett barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över och sträva efter att utveckla modellen för fördelning av socioekonomiskt stöd. Syftet är att de skolor med högst socioekonomiskt index ska få en större del av bidraget, säger Rasmus Lenefors (S), kommunalråd med ansvar för skolfrågor.

Nu är önskan uppfylld. På pappret – enligt Sveriges Lärare.

– Förändringen av villkoren för resursfördelningssystemet ställer vi oss positiva inför. Dock tillförs inga extra medel, säger Pablo Mendoza, ordförande i Huddinge.

En enkel ekvation

Omfördelningen kan innebära att lärare på skolor i priviligierade områden får en högre arbetsbelastning.

– De har lyssnat på oss och det känns väldigt bra att de ändrat resursfördelningssystemet. Men i skolans värld är det enkelt ganska enkelt. Lärarna får en högre arbetsbelastning när man minskar budget, säger Pablo Mendoza.

Kommunalrådet Rasmus Lenefors säger att det inte är möjligt att dela ut mer pengar.

– Det stämmer att vi på grund av den svåra ekonomiska situation som hela Kommunsverige befinner sig i, inte hade möjligt att utöka ramen för det socioekonomiska stödet i vår budget för 2023. Den förändring vi gör nu syftar till att tydligare prioritera våra skolor i utsatta områden. När vi har de ekonomiska förutsättningarna är vår ambition att också utöka ramen för det socioekonomiska stödet, säger han i ett mejlsvar.

Hur gagnar omfördelningen lärare på skolor i utsatta områden?

– De extra medel för våra skolor i utsatta områden som en förändring av modellen kan leda till kommer riktas mot just pedagogisk personal och i första hand lärare. Så lärarna på skolor i utsatta områden kan därmed få fler kollegor i form av lärare, specialpedagoger och elevhälsopersonal, skriver Rasmus Lenefors.

Den nya modellen börjar gälla i januari 2024.

LÄS ÄVEN: 

Lärarna i stor enkät: Så slår sparkraven mot oss i skolan