Så ökade Anneli elevernas läslust med 600 procent

Anneli Glamsares projekt Läsa äger har gett stor effekt i Botkyrka. Nu sprider hon projektet till kommuner runt om i landet. Foto: Privat/Läsa äger
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Under 46 år har läraren Anneli Glamsare brunnit för att lära skolbarn att läsa och hon har inga planer på att sluta. Hon växlar i stället upp för att sprida läsprojektet ”Läsa äger” till flera kommuner runt om i Sverige. Hennes projekt har bland annat resulterat i att utlåningen på Fittja bibliotek ökade med dryga 600 procent.

LÄS ÄVEN: Drastiskt ras för läsningen i skolan

Både Ämnesläraren och Läraren.se har under senare tid belyst hur läsningen bland elever minskat drastiskt sedan drygt tio år tillbaka i Sverige.

Annelie Glamsare är väl medveten om den problematiken.
Hon har samlat på sig mycket klokskap och erfarenhet under 34 år som lärare på alla stadier runt om i Botkyrkas grundskolor och 12 år som språk-, läs- och skrivutvecklare i kommunen.

Läraren Anneli Glamsare har ägnat sitt liv åt att få barn att läsa. Foto: Privat

Blev "årets läsfrämjare"

År 2021 blev hon den första som mottog priset ”Årets läsfrämjare” av författaren Pascal Engmans stipendium. Det fick hon för sitt arbete med läsprojektet ”Läsa äger” som hon initierade i Botkyrka kommun 2018.

LÄS ÄVEN: 5 skolprofiler: Så får vi eleverna att läsa 

Anneli Glamsare pratar snabbt med en enorm passion om läsprojektet ”Läsa äger”. Hon beskriver sig själv som en person som ”gillar att dammsuga när det rasslar till i dammsugaren”.

7 tips på hur du kan öka läsförståelsen

1. Förutspå. Titta på titel och framsidan och gissa vad boken kommer att handla om.
2. Ställ frågor till texten Jag undrar…
3. Klargör otydligheter. Det kan vara ett ord eleven inte känner igen, hur tar jag reda på vad det betyder.
4. Sammanfatta: vem, var, vad.
5. Gör kopplingar till dig själv eller till en annan bok eller film.
6. Ställ frågor som: Vad tyckte du om? Vad tyckte du inte om? Personer, platser och händelser.
7. Hitta mönster, form och innehåll som rim och kapitel slutar på samma sätt. Man känner igen sig.

Skälet till att hon drog i gång ”Läsa äger” var att läsresultaten var så olikvärdiga i Botkyrka kommuns skolor.

– Det var helt galet. Den årliga läsundersökningen visade på så sorgliga resultat att jag tänkte så här kan vi inte ha det. Varför ska så många klara sig på en skola och så många inte klara sig på en annan skola, säger hon.

Hon tog kontakt med de tre skolor där de mest lässköra eleverna fanns, enligt läsundersökningarna. Hennes tanke var att aktivera specialpedagoger, lärare i skolan och fritidshem samt bibliotekarier för att arbeta mer tillsammans runt barnen eftersom läsundersökningarna visat att eleverna framför allt tappade mycket i läsning under sommarloven. Men även föräldrarna var viktiga att få med. Skolorna kallade till föräldramöte och ordnade barnvakt och tolk på skolorna.

– Antalet föräldrar som kom till föräldramötena fördubblades, säger Anneli Glamsare.

Läsningen är viktig för alla ämnen

Syftet med föräldramötena var att öka medvetenheten om hur viktig läsningen är för att barnen ska klara samtliga ämnen i skolan. Och att föräldrarna behövde vara delaktiga för att öka barnens intresse för läsning.

– Min övertygelse är att föräldrar älskar sina barn och vill dem väl men alla kan inte idka den första läsinlärningen. Det måste vi göra i skolan. Däremot behöver vi hjälpas åt att intressera oss för barnens läsning, gå till biblioteken, ställa frågor och visa läsengagemang, säger hon.

Efter att man säkerställt att alla barn hade lånekort och skolan hade besökt biblioteket med eleverna innan sommaren så ökade utlåningen på Fittja bibliotek med 603 procent.

– Jag kommer aldrig att glömma den lilla killen som höll en bok i famnen och frågade: Vad kostar det att låna den här boken? Bibliotekarien svarade: Det kostar ingenting. Pojken utbrast: "Vaa! Då tar jag två", berättar Anneli Glamsare.

Ungdomar fick sommarjobb att högläsa

I läsprojektet ingår både att öka läsningen på skolorna under terminen, men med ett ökat fokus på intensivläsning inför sommarlovet, och att lärarna på fritidshemmen sedan håller i gång läsintresset under sommaren tillsammans med kommunens sommarjobbande ungdomar.

Anneli Glamsare förklarar att kommunen försökt hitta ungdomar som både är sportintresserade och boknördar i en och samma person.

– Vår tanke är att de ska varva en kvarts obligatorisk högläsning för barnen varje dag med rörelseglädje. Ungdomarna blir förebilder för barnen. Läsningen kan kombineras med dans, fotboll, lekar eller något annat. En av killarna som jobbade på ett fritidshem sa att han kände att han gjorde skillnad på riktigt, säger Anneli Glamsare.

Ungdomarna åker ut till fritidshemmen veckan efter skolavslutningen med ryggsäckar fulla med böcker för att nå barnen då det är flest barn på sommarfritids. Första året var det 20 killar och tjejer som högläste under hela sommaren. I somras satsade kommunen i stället på dubbelt så många sommarjobbare och fokuserade på de tre första veckorna för att nå fler. 

Trodde drömjobbet var fejk

Anneli Glamsare håller nu, vid 68 års ålder, på att lämna över stafettpinnen som mentor till sin efterträdare i kommunen men hon har fortfarande kurser i Botkyrka om hur skolorna kan arbeta för att få fler elever att läsa.

Sedan augusti har hon också, via Bonniers familjestiftelse, anställts för att sprida sitt läsprojekt till kommuner som vill ta tag i läsraset bland sina elever på skolor. Det finns redan i dag närmare ett tiotal kommuner, som Anneli känner till, som arbetar utifrån Läsa äger-projektets idéer. Och lika många är i startgroparna. 

– Det är egentligen ganska enkelt och genomförbart för de flesta kommuner. Men det är ett tillsammansjobb. Vi kan inte arbeta i stuprör med specialpedagoger, lärare, bibliotekarier och lärare i fritidshem för sig. Vi behöver vila i varandras kompetenser om barnen ska bli bättre på att läsa, säger hon.

Så här gick man till väga i Botkyrka i projektet ”Läsa äger”

Elevernas läsförmågor kartlades innan och efter sommarlovet av forskarna. Projektet planerades tillsammans med lärare från de deltagande skolorna och bestod av:

1. Intensivläsningsveckor innan sommarlovet i skolan

2. Föräldramöten med fokus på att förmedla vikten av att fortsätta läsa under lovet – dessa hölls med tolkar närvarande och informationsmaterial översattes till elevernas hemspråk

3. Besök på biblioteken i närområdet med information om hur bibliotek fungerar plus att alla elever fick varsitt lånekort innan sommarlovet startade

4. Varsin egen bok i gåva till alla elever

5. Högläsning som aktivitet på fritids hela lovet

6. Uppmaning att registrera det man läst via www.jagharläst.se

LÄS ÄVEN:

Här läser de en bok i veckan

Podcast: Så vänder vi läskrisen i skolan