Ämneslärarna: ”Ge oss läromedel – nu”

Mia Smith, ordförande för Språklärarnas riksförbund, är en av undertecknarna av den debattartikel som lyfter lärarnas krav på läromedel till alla elever.

Det statliga bidraget räcker inte och har ännu inte nått alla skolor. Det konstaterar 14 lärare på DN debatt.
– Som lärare får du hela tiden skapa eget material och det tar mycket tid, säger Mia Smith, ordförande för Språklärarnas riksförbund.

”Tänk dig själv att lära ut gitarrspel till 24 elever med tillgång till 12 gitarrer, varav några saknar strängar. Det må låta som ett lustigt exempel men det är vardag för många lärare”, skriver de 14 i ett upprop på DN debatt för att alla elever ska få tryckta läroböcker. 

Tillsammans representerar de varsin ämneslärarförening, alla med liknande erfarenheter.

Mia Smith berättar om desperata Facebook-inlägg under terminsstarten.

– Det var lärare som bad om överblivna böcker, lärare som fått en klassuppsättning men fler elever än vad böckerna räckte till och som inte fick köpa in extra. Men även frågor om att dela digitala lärarhandledningar – trots att det bryter mot lagen om upphovsrätt, säger hon.

LÄS ÄVEN: Per Kornhall: Därför bryter många lärare mot lagen varje dag

Så brister huvudmännen kring läromedlen

Lärarna beskriver en vardag där de är hänvisade till kopieringsapparaten, eller kartor som redan är utdaterade – samtidigt som forskning visar att elever lär sig mer om de får läsa på papper och skriva för hand.

– I många fall får eleverna inte skriva i övningsboken, och då blir det ju inte undervisningen som det är didaktiskt uttänkt av läromedelsförfattaren, säger hon.

Men det handlar också om huvudmän som köper in textböcker, men inte övningsböcker. Huvudmän som låter flera klasser dela på varje uppsättning, vilket gör det omöjligt för eleverna att ta hem en bok för att plugga. Och huvudmän som inte köper in lärarhandledningen.

– Vi får gissa vad som är tänkt, säger Mia Smith.

”Därför räcker inte regeringspengarna”

En av Tidö-regeringens skolsatsningar är just tryckta läromedel, statsbidraget för detta är 685 miljoner 2023 och en halv miljard för 2024.

LÄS ÄVEN: Storsatsning på läsning i regeringens nya budget

Detta motsvarar drygt 600 kronor per grundskoleelev.

– Reformen är fantastisk, men många huvudmän har dragit ner på läromedel under lång tid och därför räcker inte pengarna. Ansvaret måste ligga på huvudmännen, säger Mia Smith.

Kvar står lärarna framför kopiatorn.

Bakom debattartikeln står, förutom Språklärarnas riksförbund, även Svenska idrottslärarföreningen, Spansklärarföreningen i västra Sverige, Geografilärarnas riksförening, Bildlärarnas riksförening, Fransklärarföreningen, Riksföreningen för lärare i matematik, naturvetenskap och teknik, Svensklärarföreningen, Föreningen lärare i religionskunskap, Musiklärarnas riksförening, Spansklärarföreningen i Stockholm, Historielärarnas förening, Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk samt Biologilärarnas förening.

LÄS ÄVEN:

Debatt: ”Det är vanskligt att fokusera på tryckta böcker”

58 procent av lärarna: Läroböcker mycket viktiga

Martin Ahlstedt: ”Om inte lust uppstår måste man läsa ändå”

Kornhall: Därför bryter många lärare mot lagen varje dag