Därför är det glädjande att det kommer en lagändring som ger elever rätt till läroböcker och andra läromedel, skriver Per Kornhall.

Med risk för att tala i egen sak (som ordförande i ett författarförbund) vill jag lyfta ett resonemang om läromedel. När skolsystemet en gång byggdes var det självklart med läromedel. Att lära barn läsa och förmedla bildning var skolans viktigaste uppgift. Därför var också förekomsten av böcker reglerad. En gammal grundskoleförordning stipulerade att elever skulle har rätt till gratis läromedel till ”vinnande av fasthet och sammanhang i kunskaperna”. Läromedel i alla ämnen till alla elever var en självklarhet.

Med tillgång till kopiatorer insåg man på 1970-talet att det fanns ett intresse av att kunna kopiera och dela ut annat material till eleverna. Men det kunde man inte göra hur som helst eftersom man inte får kopiera vad man vill ur böcker och tidningar och dela ut. Den som har skapat ett verk, och förlaget som ger ut det, har rätt till inkomster. Om man inte får inkomster kan man varken skriva eller ge ut texter. Upphovsrätten fungerar som patenträtten. Den möjliggör att man kan få inkomster av sitt arbete med att ta fram en idé eller en text genom att andra inte får utnyttja ens arbete hur som helst.

Därför fick lärarna kopiera

Men man ville att lärarna och eleverna skulle kunna kopiera. Det skulle ju göra skolans arbete enklare och bättre. Problemet löste man genom en överenskommelse som möjliggjorde kompletterande kopiering ur böcker och andra texter. Det var en överenskommelse som först slöts mellan staten (och nu av kommunerna) och utgivarna och författarna.

Men det var viktigt att detta inte skulle inkräkta på varken att eleverna skulle ha ett läromedel i varje ämne, eller förstöra marknaden för läromedel. Så i avtalet står det (och det gäller fortfarande) att man få kopiera en viss mängd ur vilken bok som helst men bara om man har ett huvudläromedel i ämnet. Det finns alltså ett villkor. Om man har ett läromedel, får man kopiera. Annars inte. Så långt är allt väl. Eleverna hade läromedel och lärarna fick kopiera.

Fjärran är den tid då alla elever hade läromedel i alla ämnen.

Om vi nu snabbspolar till dagens situation finns upphovsrätten och avtalet så klart kvar. Men det finns en stor förändring. Skolans regelverk tvingar inte längre rektorer och huvudmän att tillse att lärare får köpa in läromedel till sina elever. Mängden läromedel i svenska skolan har också minskat mycket över tid. Fjärran är den tid då alla elever hade läromedel i alla ämnen.

Men det innebär att det med stor sannolikhet finns oerhört många lärare i Sverige som begår lagbrott ideligen. Man kopierar dagligen upphovsrättsskyddat material trots att man inte fått lov att köpa läromedel till den klass man undervisar i – ja, man gör det väl till och med för att man inte fått köpa läromedel.

En oväntad effekt

Det här är ett exempel på en oväntad effekt av att man ändrar skolans styrning. De som snabbt ville få bort regelverk i skolan på 1990-talets början insåg inte att man gav sig på ett uppbyggt och balanserat system där man hade tagit hänsyn till såväl lärares och elevers behov som författares och förlags möjligheter att producera bra texter till skolan. Och man insåg heller inte att man samtidigt minskade på möjligheten att ta fram bra litteratur för undervisningsändamål. Man såg inte att alla dessa saker hänger ihop och därför begår lärare upphovsrättsbrott idag.

Det kan vara viktigt att påpeka att det troligen är rektorer som är ansvariga för den olagliga kopiering som sker på deras skolor. Rimligen bör dessa därför fundera både en och två gånger nästa gång en grupp lärare menar att det är viktigt med läromedel. Det är därför glädjande att det kommer en lagändring som ger elever rätt till läroböcker och andra läromedel för det återupprättar en balans mellan lagstiftning, upphovsrätt och undervisningen.

Det viktiga i allt detta är ju att vi ser till att det finns bra texter i skolan så att alla barn och unga kan göra sin läs- och bildningsresa och alla lärare samtidigt får en arbetsmiljö som är rimlig.

LÄS MER:

Kornhall: Lärare ska välja läromedel

Sluta visa förakt för skolans professioner

Här är de största problemen med dålig fortbildning för lärare