Lärarmiljarder försvann: ”Anmärkningsvärt och ansvarslöst”

Samtidigt som regeringen och kommunerna beskyller varandra för skolans ekonomiska kris har två miljarder öronmärkta för lärarlöner inte kommit till användning.
– Det här är en av anledningarna till att vi vill se ett annat system. Pengar kommer inte till användning, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Sveriges Lärare.

Det handlar om drygt två miljarder kronor i statsbidrag till karriärtjänster som kommunerna haft möjlighet att begära ut under 10 års tid, men som istället ligger orörda.

– Det är ju anmärkningsvärt i det läge vi har nu med lärarbrist, en kantrande kompetensförsörjning och lärarlöner som är för låga, att inte ens söka de statsbidrag som är tänkta att gå till lärarlöner, säger hon.

LÄS MER: Lärarlöner för två miljarder har gått upp i rök

Effekt av ett trasigt system

Utöver huvudmännens bristande ansvar tycker hon att Vi Lärares avslöjande visar hur dåligt dagens finansiering av skolan fungerar, där huvudmännen förväntas lägga tid och resurser på att redovisa och söka individuella bidrag för olika delar av skolans verksamhet.

– Det här är en av anledningarna till att vi vill se ett annat system. Den här konstruktionen där man ska begära ut statsbidrag leder alltid till att en del pengar inte kommer till användning.

Hon menar att det leder till att de politiska ambitioner som trots allt finns riskerar att bli verkningslösa.

– Och vi vet dessutom att de mindre kommuner som har störst behov av pengarna har minst möjlighet att begära ut dem. Men det borde inte gälla förstelärarpengarna, och inte så mycket som två miljarder. Det är ansvarslöst av huvudmännen, säger hon.

Regeringen nekar stöd till krisande skolor

Sveriges Lärare uppmanade regeringen att skjuta till 12 miljarder kronor till skolan i vårändringsbudgeten för att undvika uppsägningar i skolan. Men det blev inga extra pengar till skolan i budgeten, något regeringen motiverar med att man prioriterar att hejda inflationen.

LÄS MER: Skolministern efter kritiken: ”Kommunerna ska freda skolan”

Men det argumentet köper inte Johanna Jaara Åstrand. Sveriges Lärare har räknat på saken och kommit fram till att påverkan skulle vara försumbar.

– 12 milliarder till skolan skulle påverka inflationen med mellan 0,04 och 0,12 procentenheter. Det är i paritet med vad energistödet ger, och när regeringen genomförde det så sade man att det inte var relevant. Så det är inte ett relevant argument, det handlar om att man inte vill, säger Johanna Jaara Åstrand.

Hon påpekar också att ekonomiska satsningar – eller bristen på sådana – på skolan inte är något som sker i ett abstrakt ekonomiskt vakuum utan har direkt påverkan på samhället.

– Avsaknaden av pengar riskerar att spä på skolmisslyckanden, sjukskrivningar och arbetslöshet. Hur kan det på något sätt vara inflationshämmande? Det kommer ju få större effekter på inflationen än 0.12 procentenheter, säger hon.

LÄS MER: Läraruppror i protest mot nedskärningar – varnar för flykt

Facket: Utan nya pengar förlorar skolan lärare i augusti

Regeringens budget: ”Svek mot lärarna”