Jaara Åstrand kräver att staten tar ansvar för lärarlönerna

Löneläget är en extremt bärande och viktig fråga för lärarförsörjningen, som staten måste ta ansvar för, menar Lärarförbundets ordförande.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Lärare startar nytt läsråd för unga

Under de senaste tio åren har de statligt anställda lärarnas löner på lärarutbildningarna sjunkit rejält i jämförelse med de kommunala lärarlönerna. Det har lett till svårigheter att rekrytera lärare till lärosätena.

LÄSTIPS: Joakim höjde lönen med 14 500 kronor: "Jobbet räknades inte"

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand begär nu att staten slutar ducka för problemen, som Läraren berättat om i flera artiklar, och tar sitt ansvar för situationen på Sveriges lärarutbildningar.

– Vi menar att staten behöver ta ett större helhetsansvar för lärarförsörjningen och då är löneläget en extremt bärande och viktig fråga, säger hon.

Hon poängterar att det är högst angeläget att Sverige kommer till rätta med lärarbristen och en förutsättning för det är lärarutbildningar av hög kvalitet. Det krävs också lärare som forskar för att stärka kunskapsgrunden och kvaliteten i lärarutbildningarna.

– Men då spelar villkoren roll. I dagsläget ser vi flera exempel på att högskolan har svårt att kunna rekrytera och behålla sina lärarutbildare just på grund av löneläget. Och det är klart att ingen tjänar på att vi dränerar högskolan på folk även om det är en stor brist i skolverksamheten för då kommer vi få ännu större problem framöver, säger Johanna Jaara Åstrand.

Svårt att rätta till lönerna lokalt

Läraren har intervjuat företrädare på lärosätena, både från arbetsgivarhåll och fack, som upplever att regeringen inte vill ta i frågan utan skjuter ifrån sig lönefrågan till arbetsmarknadens parter. Samtidigt har lönegapen blivit så stora att man på lärosätena menar att det är svårt att komma ikapp utan att staten går in. Lönemärket för högskolans lärare har legat i genomsnitt på 2,2 procent sedan är 2012. Och de statligt anställda lärarna har haft en närmast obefintlig löneglidning till skillnad från de kommunala lärarna.

Samtidigt konstaterar Johanna Jaara Åstrand att de kommunala lärarlönerna är långt ifrån ”bäst i klassen” i jämförelse med andra jämförbara yrkesgrupper.

– Vi släpar efter även där, säger hon.

Utan lärarutbildare – inga lärare

Johanna Jaara Åstrand säger att regeringen lyfter fram att man vill öka kunskapsutvecklingen och stärka kvaliteten i skolorna men då är en grundförutsättning att det finns lärarutbildare och lärare. Och att man inte försämrar kvaliteten på lärarutbildningarna så statusen att studera på utbildningarna minskar.

– Regeringen har beslutat att etablera ett professionsprogram och min förhoppning är att det också ska visa på nödvändigheten att vi får en vettigare struktur där ökad erfarenhet, specialisering och kunskap innebär mer kvalificerade uppdrag men också ökade löner, säger hon.

Läraren har sökt högskoleminister Matilda Ernkrans, hennes pressekreterare uppger att ministern kan kommentera först under nästa vecka.

LÄS ÄVEN

Verktyget som kan höja din lön öppnas för alla

Hela listan: Här tjänar lärare mest – och minst

Lönecoachens bästa tips för att höja din lön

Kajsa vägrar flytta för att höja sin lön