”Två ord om en elev kan komma att följa eleven under de nästkommande tre åren”, skriver Karin Boberg.

Jag blev nyligen beskriven som oseriös flamsfia i ett sammanhang. Jag måste säga att jag själv blev lite förvånad. Fyrkantig och tråkig, seriös och förutsägbar, kantig och opersonlig – det är ord som jag tänkte att någon, som inte riktigt uppskattat något jag gjort, skulle beskriva mig med – men knappast oseriös och flamsig. Men ordet är som bekant fritt och även fast det så klart fick mig att fundera så var det inte så mycket mer med det.

Tills tanken vände och jag började fundera på yrkesvardagen och orden som kan användas när vi beskriver våra elever.

Vilka beskrivningar används på våra arbetslagsmöten, elevvårdskonferenser och överlämningar vid terminsstart samt slut?

Orden får stor innebörd

Elever ska beskrivas med några få precisa begrepp. Inte helt sällan kommer ord som ”duktig”, ”ansvarstagande”, ”rörig” och ”ofokuserad” upp. Ord som kanske beskriver en händelse eller en liten del av en personlighet, utryckt ur ett sammanhang. Men när vi i skolvärlden vid överlämningar säger dessa ord så får de per automatik en väldigt stor innebörd.

Två ord om en elev kan sedan avgöra en hel del kring hur skolvardagen sedan blir tills relationen fått visa vem personen verkligen är. Ord som kan komma att följa eleven under de nästkommande tre åren. Ord som, om eleven själv hör dem, kanske påverkar självbilden för en oöverskådlig tid framöver.

Två lösryckta ord som beskriver någon kan så lätt bli fel.

Jag kan inte säga att det är lätt att beskriva en person med några få ord. Men att ta ord som faktiskt säger något om kunskapsläget och progressionen i skolarbetet gör ju det hela lättare och fungerar även när orden tas ur sitt sammanhang. Att däremot säga två lösryckta ord som beskriver hur någon eventuellt är kan ju så lätt bli fel.

Ett annat exempel: Hur är en ”duktig” person? Är det en person som alltid gör exakt vad den vuxne ber om när den vuxne är där? En person som fyller i papperet exakt som läraren tänkt?

Eller är du ”duktig” om du löser uppgiften men tar en väg som den vuxne inte tänkt och kanske faller utanför ramen när uppgiften löses?

Lätt att sätta stämpel

Det är inte lätt att göra en överlämning och berätta om en annan person. Det är inte lätt att göra det vi gör i vår vardag. Men det är dessvärre lätt att sätta en stämpel på någon utan att den på något sätt faktiskt stämmer överens med den verklighet som de flesta av oss delar.

En ”oseriös flamsfia” var orden jag fick. Vilka tror du att du får? Vilka ord användes vid senaste överlämningen som fick dig att reagera?

  • Karin Boberg är SO-lärare på högstadiet på Glömstaskolan i Huddinge samt författare och föreläsare.

LÄS ÄVEN:

Boberg: Så kan rätt musik vid starten lyfta hela lektionen