Sedan jag upptäckte den fantastiska a capella-gruppen Pentatonix så har deras tolkningar av olika sånger följt mig i klassrummet, skriver SO-läraren Karin Boberg.

Lektionsstarten är utan tvekan den mest centrala delen av varje riktigt lyckad lektion. Får jag till en bra start på lektionen då är resten av passet oftast givet.

En ständigt återkommande lektionsstartsövning i min undervisning är att börja lektionen med musik. Eleverna kan komma in i lugnt tempo och genast vara uppfångade i den första övningen – att lyssna och ofta även titta på musik med tillhörande bilder.

I religionsämnet är det inte svårt att hitta musik och korta filmer som får starta lektionen och fånga elevernas intresse inför vad vi ska göra idag. Sedan jag upptäckte den fantastiska a capella-gruppen Pentatonix så har deras tolkningar av olika sånger följt mig i klassrummet. 

Deras tolkning av Leonard Cohens fantastiska ”Hallelujah” är en återkommande favorit. Dels är den föredömligt lång, dels är textinnehållet så pass repetitivt att det fortsätter hela stunden från det att de första eleverna börjar komma in i klassrummet ända till den som faktiskt är lite sen har hunnit sätta sig. Det gör låten perfekt för lektionsstarter. Alla hinner ta till sig en del av både text och musik och den första diskussionen kan därför inkludera alla.

Bara sättet de framför den här sången på är något helt nytt för många elever och kräver därför en stunds samtal. Att det i a capella-gruppen finns en kontratenor väcker varje gång ett sus av samtal. Vilken otrolig stämma! 

Får hjälp av en elev

När musiken tystnat står ett ord på tavlan: Hallelujah.

I ämnesarbetet håller vi på med de monoteistiska religionerna. Grunderna är bearbetade och vi tränar nu på att jämföra för att hitta de likheter och skillnader som finns.

En av de till Sverige nyanlända eleverna i klassen har hjälpt mig med att på arabiska skriva det ord som många muslimer använder för att på liknande sätt påtala gud i olika sammanhang.

Vad betyder Halleluja? Vilket språk är det här? I vilket sammanhang används ordet?

Den faktiska översättningen av ordet ger en elev oss, språket som ordet kommer från berättar en annan elev om och en tredje kan förklara innebörden av det. Få kan läsa det arabiska ordet men alla kan lyssna till eleven som både kan skriva och uttala det. En elev som inte så ofta kommer till tals får just nu vara den som kan mest.

Ett ord, en sång, många sammanhang och ändå flera tankar om likheter som binder samman de monoteistiska religionerna. 

Karin Boberg är SO-lärare på högstadiet på Glömstaskolan i Huddinge samt författare och föreläsare.

LÄS ÄVEN

Forskaren om alla problem läsningen förväntas lösa

Ny bok: Stor okunskap om hedersrelaterat våld

Här läser de in gymnasiekurser på högstadiet

Nya studenter dåligt förberedda för engelsk kurslitteratur