Besked om tioårig grundskola dröjer

Tioårig grundskola ska enligt förslaget införas 2026 – men skolminister Lotta Edholm (L) kan inte lämna besked om när och ens om det blir.

Förra utbildningsminister Anna Ekström (S) lovade tioårig grundskola 2026 – men det saknas fortfarande ett riksdagsbeslut.
Nuvarande regeringen lägger 20 miljoner kronor på förberedelser, men kan ändå inte lämna besked om reformen.
– I nuläget finns inget att berätta, säger skolminister Lotta Edholm (L).

Under 2025 och 2026 får Skolverket tio miljoner kronor årligen för att förbereda för en tioårig grundskola – det vill säga att dagens förskoleklass blir årskurs ett.

Men utredningen som ligger till grund för reformen har inte mynnat ut i några lagförslag.

”Saknas beslut”

Skolminister Lotta Edholm (L) kan inte lämna besked om eller när det blir verklighet.

– I budgeten slås fast att vi kommer ta steg mot att förskoleklassen ersätts med en ny första årskurs ett inom ramen för en tioårig grundskola. För detta får Skolverket för 2025 och 2026 10 miljoner kronor per år till förberedande insatser. I nuläget finns inget annat beslut, utan vi får återkomma när det finns mer att berätta, svarar Lotta Edholm på mejl.

Skolverket har idag ett förberedande uppdrag, som går ut på att förbereda dagens förskollärare som undervisar i F-klass, så att de ska kunna undervisa även i årskurs ett och två.

Förslaget presenterades 2021

Den offentliga utredning som ligger till grund för förslaget presenterades för Anna Ekström 2021.

Dåvarande Lärarförbundet ställde sig emot förslaget och menade att det egentligen rör sig om ett namnbyte av förskoleklassen. Lärarförbundet vände sig också emot att förskollärare skulle förlora rätten att undervisa i förskoleklass.

Dåvarande Lärarnas Riksförbunds remissvar var positivt – förutsatt att samtliga lärare i årskurs ett till fyra är behöriga.

Räknar med ett extra år

Det nya förbundet Sveriges Lärare räknar med att förslaget blir verklighet efter att ha presenterats både i Januariavtalet och Tidöavtalet.

– Specialistkompetens i läs- och skriv- och matematikinlärning måste finnas hos de lärare som undervisar i årskurs ett. Men det är också viktigt att man tar vara på den erfarenhet och kompetens som finns hos befintlig personal. Det krävs därför en lång övergångsperiod och en tydlighet kring vilken behörighet man behöver, säger Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare. 

LÄS ÄVEN:

Tioårig grundskola kommer allt närmare

Beskedet: Grundskolan blir tioårig

Nya beskedet: F-klasslärare ska fortbildas när grundskolan blir tioårig