Så mycket ger nya lönebidraget för fortbildning

Foto: Getty Images

Löneersättning eller studiebonus – så är regeringens nya fortbildningsbidrag för förskollärare och lärare konstruerat.

Svenska som andraspråk ger 1 500 kronor i bidrag per poäng. Övriga studier 1 000 kronor.
Regeringen har lanserat sitt nya fortbildningsbidrag för förskollärare och lärare.

LÄS ÄVEN: Detta är regeringens skolpolitik

Totalt satsar regeringen 873 miljoner kronor på fortbildning för förskollärare och lärare under 2023. Av dessa går en dryg femtedel till satsningen på fler specialpedagoger.

– Nu vill vi göra det lättare för lärare och huvudmän att tillsammans hitta ett upplägg som passar dem. Vi är dessutom stolta över satsningen på 200 nya miljoner för att fler lärare ska kunna utbilda sig till speciallärare, säger skolminister Lotta Edholm (L) i ett pressmeddelande.

Bidraget ersätter dagens totalt fem statsbidrag för personal inom förskola och skola.

Två bidrag att söka

Det finns två olika format att välja för huvudmannen tillsammans med läraren eller förskolläraren.

Lönebidraget innebär en möjlighet att gå ner i tjänst under studierna.

För poängbidraget krävs inte att läraren eller förskolläraren går ner i tjänst – och en del av pengarna får användas till studiestipendium, det vill säga en lönebonus för läraren.

Dessa lärare får förtur

Lärare och förskollärare i utsatta områden får förtur till bidraget.

– Behöriga förskollärare och lärare är en ödesfråga för den svenska förskolan och skolan. För att fler ska vilja bli lärare och stanna i yrket behöver det finnas goda möjligheter att utvecklas och här har lärosätena en viktig roll att spela, säger utbildningsminister Mats Persson, i pressmeddelandet.

Huvudmännen kan söka bidraget för anställda vars studier börjar hösten 2023.

LÄS ÄVEN: 

Nytt bidrag ska ge fler speciallärare

Läromedelssatsning i budget