Nytt bidrag ska ge fler speciallärare

Skolminister Lotta Edholm aviserar 535 miljoner i nya statsbidrag – bland annat för särskilda undervisningsgrupper.

Nya statsbidraget ska ge pengar för speciallärare, elevhälsa och akutskolor.

LÄS ÄVEN: Uppgiften: Kartlägga skolans arbete mot brott

Tillgången till elevhälsa varierar stort mellan olika huvudmän. Från och med april 2023 är det ett av ändamålen för ett nytt statsbidrag.

Men regeringen har också lovat fler speciallärare till svenska skolor.

Sammanlagt ska en halv miljard kronor göras möjliga för huvudmän att söka för akutskolor, speciallärare, särskilda undervisningsgrupper och elevhälsa. Som en jämförelse motsvarar det 110 000 kronor per svensk grundskola.

Vill se fler akutskolor

Akutskolorna ska enligt skolministern lösa problemet med det allra mest utåtagerande eleverna.

– Det finns skolor som har mycket stora ordningsproblem och i dag saknas det ofta praktiska möjligheter att vid behov tillfälligt flytta elever utanför den egna skolan. Akutskolorna innebär en möjlighet för huvudmän att värna tryggheten och studieron i skolan, säger skolminister Lotta Edholm (L), i ett pressmeddelande.

Fler små undervisningsgrupper

Pengarna ska göra det möjligt att anställa fler speciallärare och inrätta fler särskilda undervisningsgrupper.

– Alltför många elever får inte tillgång till effektiva stödinsatser i rätt tid. Med tidiga insatser slipper små problem bli skolmisslyckanden i högstadiet. För att det ska bli möjligt krävs det fler speciallärare, säger Lotta Edholm.

Nya bidraget till speciallärare

  • Akutskolor: 50 miljoner kronor.
  • Fler speciallärare för särskilda undervisningsgrupper: 100 miljoner kronor.
  • Fler speciallärare: 235,5 miljoner kronor.
  • Elevhälsa: 150 miljoner kronor.

Källa: Regeringen