Uppgiften: Kartlägga skolans arbete mot brott

Lotta Edholm (L), skolminister, ger Skolverket i uppgift att se över det brottsförebyggande arbetet i skolan. Sveriges Lärares ordförande Johanna Jaara Åstrand ser andra behov hos medlemmarna.

Regeringen ger Skolverket i uppgift att undersöka hur skolan kan arbeta brottsförebyggande.
– Risken är att utredningen leder till ytterligare pålagor för en redan belastad lärarkår, säger Sveriges Lärares ordförande Johanna Jaara Åstrand.

LÄS ÄVEN: Lärare misshandlade av elev på mellanstadiet

Med utgångspunkt i Brottsförebyggande rådets (Brå) undersökning om brott i skolan, vill skolminister Lotta Edholm (L) se över vilken roll skolan ska ha samt hur arbetet fungerar i de nordiska grannländerna.

På vad (utöver den självskattade BRÅ-undersökningen) baserar ni uppgiften om att skolan är en vanlig brottsplats?

– Jag har en mycket strikt ingång i denna fråga, alla elever och lärare ska känna sig trygga i skolan. Det är särskilt viktigt med tanke på att vi har skolplikt. BRÅ är expertmyndighet och undersökningen är central i bedömningen, skriver skolministern i ett svar till Vi Lärare. 

Brotten som sker i skolan

– Tyvärr är skolmiljön i dag en vanlig brottsplats, där barn och unga utsätts för brott. Insatser riktade till barn och unga är avgörande i det brottsförebyggande arbetet och här kan skolan spela en viktig roll. En viktig del är att skaffa mer kunskap om hur våra grannländer arbetar för att dra lärdomar av deras erfarenheter, säger skolminister Lotta Edholm, i ett pressmeddelande.

Men Johanna Jaara Åstrand menar att skolministern redan har det hon behöver på sitt bord.

Johanna Jaara Åstrand

– Om regeringen gick vidare med de utredningar som redanlämnats kring ökad likvärdighet, ökat statligt ansvar och förstärkt elevhälsa så skulle många samhällsproblem minimeras, säger hon. 

I Brå:s Skolundersökningen om brott uppger hälften av de tillfrågade niondeklassarna att de utsatts för brott i skolan. Runt en femtedel av eleverna säger att de blivit misshandlade och en fjärdedel av tjejerna att de utsatts för sexualbrott.

Vill förebygga kriminalitet

Regeringen skriver i sitt pressmeddelande att brottsförebyggande arbete kan ”förebygga sociala problem och kriminalitet”.

Skolverket får i uppdrag att samla in kunskap både från Brå och från Barnombudsmannen, samt ge exempel på möjliga framgångsfaktorer.

– Den viktigaste brottsförebyggande åtgärden är ju att säkra en likvärdig förskola och skola där eleverna möts av legitimerade lärare med förutsättningar att spela roll både för kunskapsutveckling, förtroendefulla relationer och trygghet, säger Johanna Jaara Åstrand.

Vilket ansvar menar ni att lärare ska ha för att förebygga brott och hur?

– Regeringen gör mycket på detta område och just nu arbetar skolsäkerhetsutredningen för att titta närmre på skolans ansvar för det brottsförebyggande arbetet. För mig är det viktigt att skolans personal känner att de har hela samhällets stöd när de arbetar för att göra skolmiljön trygg och säker, skriver Edholm. 

LÄS ÄVEN: 

Skolan i toppen av dystra listan om arbetsmiljö

Bomber och våld mot lärare – facket stänger skolan