Lärare misshandlade av elev på mellanstadiet

Lärare vittnar om att eleven, som går i mellanstadiet, misshandlat lärare och andra barn under hela skoltiden. Genrebild: Adobe stock

Tre anställda på en skola i Stockholmsområdet har blivit misshandlade och hotade av en ensam mellanstadieelev – inom loppet av två veckor. Eleven är tillbaka i skolan och Arbetsmiljöverket valde att häva det skyddsstopp som Sveriges Lärare utfärdat.
– Vem vill arbeta i skolan under dessa förhållanden, säger Simon Sandström, Sveriges Lärare i Stockholm.

LÄS ÄVEN: Bomber och våld mot lärare – facket stänger skolan

Stora blåmärken på båda armarna. Blåmärke på käken. Läraren på skolan har dokumenterat sina skador, orsakade av en elev som går på mellanstadiet.

Under en period på totalt två veckor har ytterligare två i personalen misshandlats och hotats av samma barn.

– Det var en ordentlig chock att se de skador eleven åsamkat vår medlem. Det blev väldigt känslosamt, säger Simon Sandström, huvudskyddsombud för Sveriges Lärare i Stockholm.

Simon Sandström, huvudskyddsombud för Sveriges Lärare i Stockholm.

Men Arbetsmiljöverket valde ändå efter två dagars inspektion att häva skyddsstoppet som Sveriges Lärare genomförde den 6 mars – efter att eleven hotat att ”sparka sönder” sin lärare.

Ytterligare fyra lärare skickat in sina vittnesmål om våld från elevens tid på lågstadiet till myndigheten.

– Även andra elever råkar illa ut, eleven slåss och är utåtagerande. Men själva stoppet handlar om att arbetet är farligt för vår personal, säger Simon Sandström.

Facken går samman: Kravet på skolan

Sveriges Lärare och fackförbundet Kommunal kräver gemensamt att eleven omplaceras i annan skolform. Men eleven ska återvända till klassen.

– Vi kan inte placera en elev i en särskild undervisningsgrupp, det är vårdnadshavaren som ansöker om det. Men vi gör allt vad vi kan för att trygga situationen för eleven och våra medarbetare. Vi har en plan, vi fortsätter med den och vi kommer att utvärdera, säger rektorn på skolan.

Hur ska ni trygga situationen för lärarna, det låter inte särskilt tryggt?

– Vi har anställt extra personal, vi har gjort en gedigen plan och skruvat extra på att följa den. Vi har nära kontakt med psykolog och specialpedagoger som vet hur vi hanterar elever med utmanande beteende. Vi skyddar de lärare som säger att de inte vill jobba med eleven. Vi skyddar lärarna genom att ha en bra plan så att det inte ska hända saker och det handlar om utbildning och kunskap om att möta elever med utmanande beteende, och eleven ska alltid ha resurs med sig i alla sammanhang, säger rektorn.

Något som Kommunal ställer sig kritiskt till.

Lovisa Sundman

– Det blir mina medlemmar som ska skydda lärarna och agera slagpåse, säger Lovisa Sundman, huvudskyddsombud för Kommunal.

Om man som lärare undrar varför eleven inte får ett mindre sammanhang, vad säger du då?

– Jag har inte sagt att den inte får ingå i ett mindre sammanhang, vår plan är att ha eleven både i mindre sammanhang där det går och att eleven med rätt stöd får vara med sina klasskamrater, då vet vi att det kan bli bättre på sikt. Vi kan inte placera eleven annan grupp, det har inte jag befogenhet att göra, säger rektorn.

Vad säger du om att andra elever skadas på skolan?

– Det är aldrig okej att någon skadas, oavsett om det är barn eller vuxna. Det är någonting vi måste se till att det inte händer, säger hon.

Simon Sandström och Lovisa Sundman kommer att överklaga Arbetsmiljöverkets beslut.

– Min medlem som skadats är hemma sjukskriven med sömnsvårigheter och magvärk. Det här är en ung person i början av ett långt arbetsliv vars hälsa både arbetsgivaren och Arbetsmiljöverket struntar i, säger Lovisa Sundman.

Vi Lärare söker Arbetsmiljöverket.

LÄS ÄVEN: 

Misshandlad av elev – ledningen krävde att hon höll tyst

Lärarna fick nog av våldet – anmäler kommunen