Ska staten ta över skolan? Så säger lärarna själva

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Lärarförbundet har ändrat åsikt och kräver att staten tar över skolan. Vad säger lärarna själva?

I en artikel i DN kräver ordförande Johanna Jaara Åstrand att staten tar över. I Läraren.se kommenterar medlemmarna svängningen – och ger tumme upp eller tumme ner för statlig skola.

Maja Nadolski, förskollärare, Alingsås:

Maja Nadolski.


– Det här är ett viktigt steg i rätt riktning för att svensk skola ska bli kompensatorisk, och för att öka likvärdigheten, både mellan kommuner och mellan elever. Ett förstatligande kan på sikt förhoppningsvis stärka skolans resurser och skapa en mer jämlik skola i hela landet. Det måste bli ett stopp på nedskärningar och staten kan avlasta kommunerna i deras hårt ansatta ekonomiska läge. Det ger också hopp om en tydligare styrning av skolan, som på sikt kan förenkla ett stopp på vinstjakten.


Thomas Dahl, förstelärare och ordförande i Lärarförbundet Värnamo:

Thomas Dahl.


– Min personliga uppfattning har, under mina 36 år som lärare, varit att skolan ska vara statlig. Jag har inte dansat i takt med förbundet. Sen måste man definiera vad man menar med statlig skola. Ska det vara som innan kommunaliseringen, eller menar man något annat? Historien har visat att kommunerna inte klarat av att vara huvudman. Likvärdigheten är det viktigaste, men det finns fler exempel. Om Lärarförbundet ändrar sig i frågan om huvudmannaskap välkomnar jag det. Jag tror att majoriteten av våra medlemmar är för förstatligande även om vårt förbund varit emot det. Detta är en orsak till att vissa lärare valt att organisera sig i LR. 

Andrea Meiling, ordförande, Göteborg:

Andrea Meiling.


– Jag tror att det är en förändring som många vill ha. Men jag är förvånad över att vi förtroendevalda får veta om svängningen genom en DN-artikel. Förslaget som sådant har jag inget emot, jag sitter i den kommun som har den största grundskoleförvaltningen. Vi vet att pengarna inte räcker till att följa skollag och läroplan. Om det som är överordnat för kommunen är att budget ska hållas så hamnar skol- och arbetsmiljölag i bakvattnet. Nu hoppas vi bara på att de förstatligar friskolorna också…

Lasse Hanson, lärare i SO och matte, ombud för Lärarförbundet på Grillska gymnasiet, Stockholm:

Lasse Hanson.

– Jag jobbade fackligt under Göran Perssons tid och tyckte att det var bra att kommunalisera skolan. Då skulle kommunerna få ett direkt ansvar och vi skulle kunna ställa krav på tillräckliga resurser och bra arbetsmiljö. Men med alla friskolor och extrem segregering tror jag på återförstatligande. Staten behöver styra tufft för att minska segregationen.

Maria Burström, specialpedagog på Umeå elitidrottsgymnasium, Maja Beskowgymnasiet:

Maria Burström, 43, Specialpedagog, Umeå elitidrottsgymnasium, Umeå.

– Det är en svår fråga, men jag är nog mer för än emot, men oavsett om det är staten eller kommunen som är huvudman för skolan så ska de ha de resurser som krävs för att ge barn och unga en likvärdig skolgång, oavsett var de bor eller vilket behov av stöd de har.

 

Camilla Lundberg, ordförande, Lärarförbundet Västerås:

Camilla Lundberg.

– Under alla år som ombud och ledamot har jag alltid gått på mitt förbunds linje om att förstatligande varit en ickefråga. Personligen har jag ju dock ofta känt att det inte är optimalt för likvärdigheten att det finns skillnader mellan kommuner gällande lön och förutsättningar för lärare. Jag har känt att LR inte direkt varit ute och cyklat med sitt enträgna arbete för ett förstatligande. Och eftersom jag även hoppas på en framtid med ny organisation för samtliga lärare, så tycker jag verkligen att det var rätt, och hög tid, av mitt förbund att gå gemensam väg med LR i denna fråga.

Mikael Nordendahl, ordförande Lärarförbundet Sollefteå, undervisar i matematik och NO på Ramsele skola:

Mikael Nordendahl.

– Det är uppenbart att likvärdigheten i Skolsverige inte är vad den borde vara, samtidigt är det inte heller helt märkligt när det finns många olika huvudmän som vill styra på sitt sätt. Därför finns det en poäng med att staten tar över något som kommunerna inte riktigt klarar av att hantera. Lägg till att kommunerna dessutom alldeles för ofta minskar resurserna till verksamheten – då måste någon säga ifrån. Det är vad Lärarförbundet gör, och det är bra. 

Tanja Jokitalo, ordförande Lärarförbundet Stockholm:

Toni Jokitalo.

– Jag ser det som att förbundet har tagit ett ytterligare steg mot ökat statligt ansvar. Under de senaste åren har vi betonat att staten måste ta ett större finansielltansvar över skolan, bland annat för att öka likvärdigheten. I det ekonomiska läge där många kommuner befinner sig just nu, kan ett mer omfattande ansvarstagande från staten vara ett steg i rätt riktning.

Emmelie Persson, förskollärare Lösta förskola, ordförande Lärarförbundet i Östersund:

– Jag tycker att det är bra, det visar på en ödmjukhet att man kan ändra sig och inte håller fast vid något som inte fungerar. Vi i lokalavdelningen här i Östersund ser positivt på den nya inriktningen Lärarförbundet har tagit. Staten behöver ta ett större ansvar för Sveriges skolor för att kunna få en likvärdig skola med en stark och kunnig profession som kan ge barnen och eleverna de bästa möjliga förutsättningarna i samhället.

Emmelie Persson.

Vi står i dag i ett läge där man väljer bort utbildad och behörig personal till fördel för outbildade, då de är billigare i lönekostnader. Vi står inför en stor lärarbrist i Sverige men nyexaminerade lärarstudenter kan bli nekade jobb på grund av lönekostnader. Samtidigt klarar förskolor, skolor och fritidshem att ha full bemanning med behöriga utbildade lärare, för då blir det röda siffror i budget. 

Charlotte Malmberg, ordförande Lärarförbundet i Lund:

Charlotte Malmberg.

– Det är en flört i det strategiska arbetet att bli en organisation. Min ståndpunkt är att det behövs ett omtänk på nationell nivå. Vilket samhälle vill Sverige skapa? I skolan fostras medborgare som sedan verkar i det samhället. Sverige står bland annat inför en nationell lärarbrist, staten kan knappt fixa till den ensam, det kan vi göra tillsammans. Professionen är kunskapens bärare. 

Else Andersson, mellanstadielärare Dansutskolan, ordförande Lärarförbundet i Gnesta:

Else Andersson.

– Jag blev förvånad över beskedet, det är inget som varit uppe på agendan centralt eller hos oss lokalt. Men jag har känt i många år att det finns för lite kunskap om skolan i kommunerna och att det skärs ner på verksamheten i skolorna för att rädda kommunens ekonomi. Likvärdigheten i skolor runt om i landet måste bli bättre. Förhoppningsvis skulle ett förstatligande rätta till detta.

LÄS OCKSÅ:

Tvärvändningen: Lärarförbundet kräver att staten tar över skolan

Chefsförhandlaren: ”Större kraft med samlat förbund”

Undersökning: Covid drabbar skolpolitiken

Lärarnas Riksförbund tvingas höja medlemsavgiften

Jaara Åstrand: Enade vi stå – söndrade vi falla