Mjuta och becknarväska - här är årets nyord

"Mjuta" är ett av orden som dykt upp på årets nyordslista.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Jensen i Göteborg ville förbjuda "becknarväskor". Det är ett av orden som hamnat på Språkrådets nyordslista för i år. Kolla hur många av de 39 nyorden du känner igen. 

Nyhetsmässigt har det gångna året helt dominerats av den pågående pandemin. Så klart. Föga förvånande har en stor del av nyorden också en anknytning till denna spektakulära händelse. Eller vad sägs om coronaanpassa, när man vidtar förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning, eller coronahälsning, som syftar på den speciella hälsningsgest som uppkommit under pandemin?

Läs även: Ville förbjuda becknarväskor och mjukbyxor

Man kan också "platta till kurvan" med hjälp av "social distansering" och "tvåmetersregeln". Allt för att inte "R-talet" ska bli för stort, något som alla "hobby-" eller "soffepidemiologer" antagligen ändå har en åsikt om.

– Mest uppenbart med årets lista är att mer än hälften av orden har någon sorts coronakoppling, vilket är helt unikt. Aldrig tidigare har en enskild händelse gjort ett så tydligt avtryck i språket. De som står bakom Oxford Dictionary (i Storbritannien) brukar utse årets ord, men i år var de här orden så många att de ger ut en hel rapport i stället, säger Ola Karlsson, språkvårdare i svenska på Språkrådet, som sammanställer och ger ut listan.

Rektor spred ordet

Andra ord som letat sig in i svenskan har en koppling till den brottslighet som också varit omskriven under året som gått. Ett sådant är becknarväska, för att beskriva den mag- eller midjeväska som många ungdomar bär på, och vars benämning har sitt ursprung i kriminella kretsar. Ordet fick spridning när rektorn på Jensens grundskola i Göteborg fick nog och införde en klädkod för eleverna, i syfte att förhindra dylika väskor och andra plagg, som mjukisbyxor, som kan associeras med machokultur och kriminalitet. Ett annat nyord som har med brottslighet att göra är förnedringsrån, det vill säga ett personrån där offret, förutom själva rånet, även utsätts för kränkande behandling.

Kultursektorn också gjort avtryck i språket med ord som "cancelkultur" (där personer med kontroversiella åsikter berövas sina plattformar för att föra ut dessa åsikter) och"cli-fi" som är en konstnärlig genre som behandlar klimatfrågor.

– Men annars har de miljö- och klimatrelaterade orden, som var väldigt dominerande förra året, fått stå tillbaka i år, säger Ola Karlsson.

Nyordslistan 2020

becknarväska

Liten magväska eller midjeväska som bärs av ungdomar över bröstet. Kan associeras till machokultur och kriminalitet. En ”becknare” är en säljare, ofta av narkotika.

bolundare

Komplementsbyggnad som får vara högst 30 kvadratmeter stor och som inte kräver bygglov. Ordet är bildat till bostadsminister Per Bolunds efternamn.

boomer

Person i medelåldern eller äldre. Uttrycket används nedsättande för att beskriva hur hopplöst passé den äldre generationen är.

cancelkultur

Aktivism som syftar till att personer med kontroversiella åsikter ska berövas sina plattformar för att föra ut dessa åsikter.

cirkulent

Person som ägnar sig åt hållbar konsumtion, företrädelsevis genom återvinning.

cli-fi

Konstnärlig genre som behandlar klimatfrågor. Bildat av engelskans ”climate” och ”fiction”.

coronaanpassa

Vidta förebyggande åtgärder för att följa restriktioner med syftet att minimera risken för spridning av coronaviruset.

coronahälsning

Hälsningsgest som uppkommit under coronapandemin, där två personer nuddar armbågarna, knogarna eller fötterna.

covid-19

Infektionssjukdom som orsakas av coronaviruset sars-cov-2.

förnedringsrån

Personrån där offret även utsätts för våld, hot eller olika former av särskilt kränkande behandling.

hobbyepidemiolog

Person som utan expertkunskaper i epidemiologi tvärsäkert uttalar sig om coronapandemin. Även ”soffepidemiolog” används i samma betydelse.

hungerpandemi

Svält orsakad av coronapandemins konsekvenser

hälsolitteracitet

Förmåga att förstå och bedöma hälsoinformation från elektroniska källor och tillämpa den kunskapen för att främja god hälsa och livskvalitet.

immunitetspass

Intyg som visar att en person är immun mot coronaviruset och därför ges möjlighet att exempelvis resa eller besöka vissa platser.

infodemi

Global spridning av skadliga rykten. Infodemier har funnits förr men coronakrisens är av det kraftfullare slaget.

intimitetskoordinator

Person som arbetar inom film, tv och teater med att sexscener ska kännas trygga för skådespelarna.

kamikazetips

Förutsägelse om utgången i en tävling, match eller idrottsserie som görs när förutsättningarna är helt eller delvis okända.

kanskeman

Man som inte vill engagera sig fullt ut i ett förhållande. ”Kanskekvinna” och ”kanskerelation” förekommer i mindre utsträckning.

kemsex

Sex i kombination med användning av narkotika för att förhöja den sexuella upplevelsen.

klustersmitta

Spridning av virus bland personer i en avgränsad grupp.

krympflation

Minskning av innehållet i en förpackning utan motsvarande prisminskning.

lesserwisser

Person som är mindre vetande men som trots detta förklarar ett fenomen för någon som vet mer.

lockdown

Restriktioner som begränsar rörelsefriheten i ett samhälle och möjligheten att använda olika samhällsfunktioner.

mjuta

Stänga av mikrofon eller ljud under ett digitalt möte.

novent

Julförberedelser och adventsliknande firande i november. Bildat av ”november” och ”advent”.

platta till kurvan

Hålla smittspridningstakten på en jämn nivå.

R-tal

En matematisk term för det genomsnittliga tal som visar hur många personer som smittats av en redan smittad person. Kortform för ”reproduktionstal”.

simp

Person som genom smicker försöker väcka en annan persons romantiska eller sexuella intresse. Ordet är bildat till engelskans ”simpleton” som betyder dumbom.

självkarantän

Isolering i hemmet eller på annan plats när en person har eller kan ha smittats alternativt vill undvika risken att smittas av coronaviruset. Även ”hemkarantän” och ”corontän” förekommer.

social distansering

Det att hålla fysiskt avstånd och ta hänsyn till riskerna för smittspridning i sitt sociala umgänge.

statyprotest

Manifestation som ifrågasätter förekomsten av statyer föreställande personer som anklagas för att ha underblåst eller utövat förtryck. Uppkom under Black lives matter-rörelsen i USA.

superspridare

Person som sprider en sjukdom till ett stort antal personer.

turistkorridor

Överenskommelse som möjliggör semesterresor mellan länder där smittspridningen är på låga nivåer.

tvåmetersregeln

Rekommendation eller bestämmelse om att hålla två meters avstånd mellan personer som inte tillhör samma sällskap.

underturism

Situation där besökarna är för få för att turistberoende orter ska klara sig ekonomiskt.

vårdskuld

Uppsamlat behov av sjukvård som uppstår när vissa åtgärder skjuts upp till förmån för åtgärder som är mer akuta.

växtblindhet

Avsaknad av förståelse för växters betydelse för livet på jorden. 

zombiebrand

Eldsvåda som övervintrar under snötäcke och blossar upp till våren.

Zoombombning

Intrång av objuden deltagare i möte som hålls genom videomötestjänsten Zoom.

Ökande intresse

Till räckan av ord som beskriver mänskliga egenskaper och aktiviteter kan vi numera även räkna in en "kanskeman", det vill säga en man som inte vill engagera sig fullt ut i ett förhållande, samt en lesserwisser, för att beskriva en person som är mindre vetande, men som trots detta förklarar ett fenomen för någon som vet mer.

– Det är ett av de roligare orden, tycker jag. Det är ganska "spot on" och ett bra ord för att beskriva en viss typ av irriterande människa. Sedan finns det budskapsbärande ord som infodemi, och metaforiska som zombiebrand, säger Ola Karlsson.

Intresset för de nya orden har ökat kraftigt på senare år, berättar Ola Karlsson. Kanske inte så mycket för orden i sig, som för de bakomliggande fenomen.

– Vi märker av ett ökat intresse för nyordslistan, vilket jag tror har att göra med att de ganska bra speglar året som gått och att orden används för att diskutera de samhällsfenomen som ligger bakom dem, säger han.

Johan Nilsson /TT