Larmet om mjukbyxerektorn: ”Plumpt”

Rektorn på Jensen grundskola i Göteborg hamnade i blåsväder efter ett brev om elevers klädkod. Nu larmar flera vårdnadshavare om andra saker som fått Göteborgs kommun att kontakta Skolinspektionen.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Läraren.se kan avslöja att Göteborgs kommun har larmat Skolinspektionen om den rektor som sagt att Jensen grundskola ”inte är för alla”. Detta efter att flera vårdnadshavare kritiserat rektorns beteende.

Friskolan Jensen grundskola i Göteborg hamnade i centrum av debatten när koncernen centralt beslutat att införa klädkod i september. Göteborgsskolans rektor valde att peka ut särskilda plagg som icke önskvärda. Han menade att mjukisbyxor och midjeväskor signalerar en kriminell livsstil och machokultur.

Nu kan Läraren.se avslöja att Göteborgs stad kontaktat Skolinspektionen, eftersom de fått flera klagomål från vårdnadshavare. Skarp kritik har riktats mot skolans rektor, och nu handlar det om andra saker än uttalanden om elevernas klädstil.

Under de senaste åren har ett femtontal vårdnadshavare hört av sig till kommunen. Planeringsledaren Christian Arensberg säger att en tredjedel av dem rört sig om kritik mot Jensen grundskola.

– Det är inte så vanligt att föräldrar tar kontakt med kommunen. Men av dem som tog kontakt, var Jensen grundskola väl representerad. Uppgifterna som föräldrarna lämnade handlade om rektorn och rektorns agerande, säger Christian Arensberg, planeringsledare vid grundskoleförvaltningen, Göteborgs stad.

Vad handlar föräldrarnas berättelser om?

– Att de inte upplevde att eleverna fick särskilt stöd, utan att rektorn skrev ut dem så att de skulle få stöd på en kommunal skola i stället. Det handlade om att de varit med på informationsmöten där rektorn varit tydlig med att det bara var vissa som passade in på Jensen, och att eleverna inte skulle söka eftersom de inte passade in där ändå, säger Christian Arensberg.

Vissa elever inte önskvärda

I mejl till kommunen, som Läraren.se tagit del av, står också att barn upplevt att rektorn valt ut dem och markerat att de inte var önskvärda, samt att undervisningen anpassats efter de elever som har lättast för sig.

Det står också att elever blivit utskickade ur klassrummet, efter att ha lånat ut skolmaterial till kompisar.

Rektorn själv svarar i ett mejl att skolan har högsta resultat i enkäter med elever, vårdnadshavare och medarbetare, samt skriver:

”Visst medger jag det olyckliga i att formuleringar varit slarviga och lätta att missförstå, men om jag förstår din artikel rätt består dina andrahandskällor av en handfull missnöjda föräldrar, av vår dokumenterat nöjda föräldragrupp på totalt 900 personer?”.

Jensenkoncernens grundskolechef Mats Rosén svarar på Lärarens frågor:

Rektorn skriver i ett brev till vårdnadshavare och elever att Jensen grundskola i Göteborg ska användas som modell för andra skolor i koncernen. Stämmer det?

– Nej, det får stå för honom. Men hela skolan har presterat bra på alla områden under de senaste åren, och internt är det bra resultat. Vi har medarbetare som är nöjda och har bra studieresultat, säger Mats Rosén, skolchef för Jensen grundskola.

Ni har fått kritik som handlar om rektorns beteende, hur ser du på det?

– Det handlar om ett par föräldrar, och det handlar om den mediala bilden. Skolinspektionen måste agera om föräldrar hör av sig, de måste utreda även om de inte tror att det är något större fel, säger han.

Det finns konkreta uppgifter om att en elev blivit utskickad ur klassrummet för att ha lånat ut skolmaterial till en annan elev?

– Det har övertolkats. Det har skett andra saker kring den här eleven, och det var droppen, säger Mats Rosén.

I ett mejl till elever och vårdnadshavare skriver rektorn att när han började på Jensen rekryterade skolan från utsatta områden, och det fanns problem med studiero och resultat. Nu har resultaten lyft och eleverna kommer från närområdet. Rektorn skriver även att han själv kan tänka sig att välja skolan åt sina barn.

– Det är väldigt plumpt formulerat och inget skolledningen står för. Men andemeningen är skolans resultat har förbättrats. För vår del spelar det ingen roll vilken socialgrupp man tillhör, eller från vilken socialgrupp man kommer – bara man tycker att det som Jensen står för är bra. Och i takt med att skolans resultat utvecklats på ett jättefint sätt har vi elever från närområdet, innerstadsungdomar. Vi har idag elever från både när- och ytterområdet, som alla andra innerstadsskolor, säger Mats Rosén.

Vad betyder det när rektorn säger att Jensen inte är ”en skola för alla”?

– Det är plumpt formulerat. Vi har ett högt tempo, vi jobbar hårt med studiero, och vi kräver mycket. För de som tycker att det är ett jättebra koncept, för dem är det en bra skola. Vi tar emot alla elever som vill komma, vi har ingen urvalsprocess, säger Mats Rosén.

Hur tror du att man tolkar budskapet, som förälder till ett barn med till exempel neuropsykiatrisk funktionsvariation?

– Man kan absolut tolka det fel, och det är därför jag säger att det är ett plumpt uttalande. Vi har sådana elever, och våra elever med NPF har klarat sig bra. Men jag förstår att som det framställts i media så tycker man inte att det är bra.

”Vi avvaktar Skolinspektionens beslut”

Hur ser ditt förtroende för den här rektorn ut idag?

– Det vill jag inte kommentera här och nu. Skolinspektionen gör en inspektion, och jag har förtroende för att det kommer att gå bra och att vi löser situationen. Vi avvaktar Skolinspektionens beslut, säger Mats Rosén.

Rektorn svarar i mejl:

”Vi har redogjort för Skolinspektionen hur vi arbetar. Om de anser att vi brustit inom något område som vi själva inte redan åtgärdat, så välkomnar vi deras direktiv och kommer att rätta oss till fullo efter dessa.”

Frida Eek är enhetschef på Skolinspektionen. Hon säger att hon inte kan uttala sig om pågående granskningar.

Totalt har myndigheten hanterat 12 ärenden sedan 2016 som rör Jensen grundskola i Göteborg.

– Vi har flera skolor i vårt område där fler anmälningar tagits emot under motsvarande tidsperiod, men också andra grundskolor av motsvarande storlek som har enbart några enstaka, säger hon.

Hon kan heller inte kommentera anledningen till inspektionen.

–  En riktad tillsyn kan egentligen inledas avseende vilken upplevd brist som helst utifrån skollagens krav och som ligger inom Skolinspektionens tillsynsområde. Det handlar mer om hur allvarlig risk det finns för att det uppgivna missförhållandet leder till att eleverna inte får den utbildning de har rätt till, säger Frida Eek.