Ministern: ”Ytterligare krav på huvudmännen”

Anna Ekström skärper tonen till huvudmännen: ”Inga fysiska möten, punkt slut”.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Nya, hårdare restriktioner i samhället i övrigt ska underlätta för skolan att ha öppet. Det är regeringens budskap under onsdagens presskonferens.
– Inkonsekvent att inte skydda lärarna, säger Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand.

LÄSTIPS: OLIKA REGLER FÖR MUNSKYDD I SKOLAN

Regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) begränsar antalet tillåtna besökare i butiker, gallerior och gym ytterligare, som några av de tuffare tagen för att minska covid-spridningen.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) menar att strängare restriktioner i resten av samhället gör det lättare att hålla skolan öppen för närundervisning.

Samtidigt ökar pressen på lärarkåren.

– Det blir en väldig inkonsekvens när man å ena sidan är övertydlig i hur viktigt det är att skolan är öppen, men å andra sidan inte vidtar åtgärder för att lärarna ska hålla genom pandemin. Och Anna Ekström behöver inte påpeka för en enda enskild lärare eller rektor att skolan är viktig, det vet vi, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet.

Utbildningsministern riktar sig också till huvudmännen under presskonferensen, och kräver ytterligare insatser för att begränsa trängseln.

”Ingen lätt uppgift”

– Jag kan inte låtsas att det är en lätt uppgift att hålla avstånd i skolan, men det är en av de många uppgifter vi måste klara av i Sverige om vi ska klara pandemin, säger Anna Ekström till Läraren.se.

Vi får vittnesmål om att lärare fortfarande tvingas till fysiska möten. Vad vill du säga till huvudmännen?

– Fysiska möten som inte är absolut nödvändiga ska alla i Sverige undvika. Man ska ta möten digitalt när det är möjligt. De rekommendationer som gäller den svenska arbetsmarknaden gäller också för skolan. Punkt slut.

England och USA vill prioritera vaccin för lärare. Varför gör inte vi det i Sverige, när skolan ska vara öppen?

– Det är en medicinsk fråga som Folkhälsomyndigheten förfogar över. Och Folkhälsomyndigheten har sagt att det är väldigt viktigt att det går så fort som möjligt. Med Sveriges målsättning att vaccinationerna ska vara klara vid halvårsskiftet så finns det goda förutsättningar för att alla ska bli vaccinerade så tidigt som möjligt.

I Västerbotten och Gävleborg får lärare använda munskydd, men inte i Stockholm eller Göteborg. Varför går ni inte ut med nationella rekommendationer, med tanke på att oro också är en arbetsmiljöfråga?

– Frågan om munskydd är också en medicinsk fråga, och en fråga mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det står arbetsgivarna fritt att se till att det finns munskydd om arbetsgivarna bedömer att det är lämpligt. Med den svenska modellen där sådana frågor avgörs mellan arbetsgivare och arbetstagare är det väldigt svårt för mig att styra vad som ska gälla på arbetsplatser, säger Anna Ekström.

Lärarförbundet har under hela pandemin krävt lättnader för medlemmarna, till exempel möjligheten att hoppa över utvecklingssamtal.

Varför måste de hålla utvecklingssamtal just nu?
– Utvecklingssamtal är viktiga under en pandemi då barn och föräldrar är oroliga för barnens studieresultat. Men det är klart att man kan hålla utvecklingssamtal på olika sätt, och anpassa dem efter vad som är rimligt och möjligt. Men jag ska ärligt säga som det är. Vi kämpar alla med att få verkligheten att gå ihop under en pandemi. Jag har idag uppmanat huvudmännen att göra ännu ett omtag för att göra ännu mer åt trängsel i skolan. Jag uppmanar hela tiden Skolverket och Skolinspektionen att anpassa sin verksamhet så att verksamheten blir så möjlig att hantera som möjligt på skolan.

LÄSTIPS: 
TEGNELL LOVAR LÄRARNA NY RISKRAPPORT