JA – chefen får fråga om din covid-spruta

Lärarförbundets chefsjurist Veera Littmarck om frågorna om lärarvaccinet.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Restriktionerna är lyfta från skola och resten av samhället. Men frågan är hur rektorer och medarbetare ska förhålla sig till ovaccinerade kollegor.
Läraren.se frågar Lärarförbundets chefsjurist Veera Littmarck.

Lästips: Nu ger FHM grönt ljus till matsalsköerna

Arbetsmiljöverkets rekommendationer inför återgången till arbetsplatser utan restriktioner skiljer sig inte så mycket från själva restriktionerna, när det begav sig.

Medarbetare ska hålla avstånd när det går, och där det är möjligt ska schemaläggningen ske så att lärarna kan undvika rusningstid.

Samtidigt har arbetsgivaren ansvar för bland annat god ventilation och riskbedömningar.

Då kvarstår restriktionerna

Villkoret för det nya normala är en hög vaccinationsgrad, vilket Folkhälsomyndigheten också uppmärksammar vid varje pressträff.
Samtidigt kvarstår restriktionerna för dem som inte är vaccinerad.

Och det är helt okej för chefen att fråga sina medarbetare hur de väljer att göra. 

– Principiellt sett så får chefen fråga om du är vaccinerad, men det finns begränsningar i hur arbetsgivaren sedan får hantera informationen. Uppgifter om vaccination är en känslig personuppgift, och sådana får som huvudregel inte registreras, säger Veera Littmarck.

Folkhälsomyndighetens senaste genomgång av lärares vaccinationsvilja visar att åldersgruppen mellan 45 och 64 har hög vaccinationsgrad, medan hälften av dem mellan 25-34 som arbetar i grundskolan är vaccinerade, och 56 procent av deras jämnåriga kollegor i gymnasiet.

"Svårt få förståelse"

Som medarbetare kan det bli knepigt att avstå från att svara ­– fast det är en möjlighet.

– Arbetsgivaren har en skyldighet att alla har en säker arbetsmiljö, då kan det ibland behövas fler åtgärder för att skydda ovaccinerade på en arbetsplats. Är du ovaccinerad och inte har pratat med din arbetsgivare om det, kan det kanske bli svårt att få förståelse för att du behöver följa rekommendationerna om att till exempel hålla avstånd. Din chef har arbetsmiljöansvar för dig, oavsett hur din situation ser ut, säger Vera Littmarck.

Håll avstånd – så jobbar du när allt ska vara som vanligt

  • Förbered för stegvis återgång till arbetsplatsen.
  • Se till att medarbetare kan hålla avstånd till varandra så ofta det går. Ge förutsättningar att förebygga trängsel.
  • Om möjligt, underlätta för medarbetare att inte behöva resa till och från jobbet i rusningstid.
  • Fortsätt uppmuntra till alternativa färdmedel som att cykla, gå eller åka bil.
  • Överväg personliga arbetsredskap och egen utrustning, t.ex. tangentbord och datormus.

 

Källa: Arbetsmiljöverket