FOHM stoppar insamlingen om skolan

Efter att nyligen ha börjat samla in uppgifter om covid-utbrott i skolan stoppar nu Folkhälsomyndigheten insamlandet.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Folkhälsomyndigheten stoppar insamlingen av uppgifter om covid-utbrott i skolmiljö. Det innebär att det saknas uppgifter om utbrott i skolan på nationell nivå.
Samtidigt saknar flera regioner kapacitet att smittspåra i skolmiljö.

Från vecka 46 till och med vecka 49, 2020, publicerade Folkhälsomyndigheten (FOHM) antal covid-utbrott i bland annat skolmiljö. Uppgifterna kom från regionernas smittskyddsenheter, och inkluderar utbrott med fler än två personer smittade.

Insamlingen gav en bild av smittan i skolan. Bland annat visade sig att högstadiet stod för nära 40 procent av utbrotten.

Men nu avslutar FOHM att samla in dessa data från regionerna. Anledningen är, enligt uppgifter till Läraren.se, att den stora smittspridningen i samhället gör att det blir svårare att avgöra var smittan uppstod.

LÄSTIPS: SKOLVERKET GÖR BLIXTÖVERSYN AV SKOLSTÄNGNINGARNA

Här saknas skolspårning

Samtidigt uppger minst 4 av de 21 regionerna att de inte genomför reguljär smittspårnings i skolmiljö, trots 2 miljarder i statsbidrag till provtagning och smittspårning under 2020 och ytterligare 5,5 utlovade under 2021.

  • Region Dalarna fokuserar sedan i höstas på vård och omsorg.
  • Västra Götalandsregionen låter provtagande läkare informera rektor, som sedan informerar de berörda.
  • Även region Norrbotten informerar rektor, som får informera vårdnadshavare.
  • I Region Gävleborg har ingen omfattande smittspårning genomförts i skolorna.
  • Det gör det svårare att bedöma i vilken grad lärare och elever smittar varandra.

De svenska studier som finns handlar till stor del om lärares risk att drabbas, men inte hur den faktiska smittan överförs och mellan vilka grupper i skolan.

FOHM:s egen riskanalys visar att lärare löper mindre risk än många andra yrkesgrupper att drabbas av allvarlig covid. Samma siffror, IVA-inläggning, gör klart att få behövt intensivvård under pandemin.

Budskapet att lärare är ett smittomässigt lågriskyrke har fått skarp kritik, två studier visar att risken är betydligt högre för högstadielärare. Vilket också beläggs i ytterligare en studie, signerad professorerna i nationalekonomi, Helena Svaleryd och Jonas Vlachos.

LÄSTIPS: ÖDESFRÅGORNA UNDER CORONA – DÄRFÖR HÅLLER SKOLAN ÖPPET.