Skandalskolan stängs – elever och lärare flyttas

Nya Raketskolan är drygt 10 år gammal – men töms på elever och lärare för att saneras.

Nya Raketskolan i Kiruna stängs ned och ett hundratal anställda och 700 elever ska flyttas till andra skolor. Det är beskedet från utbildningschefen Viktoria Björklund. Anledningen är mögel och bakterier i huset. Men Skolinspektionens krav på undervisningen ligger kvar:
Kommunen riskerar fortfarande miljonböter.

LÄS ÄVEN:  Ny varning för kaosskolan – hotas med miljonböter

Madeleine Bengtsson, huvudskyddsombud och ordförande för Sveriges Lärare i Kiruna, har varit en del av arbetet med stängningen av Nya Raketskolan.

– Förhoppningsvis blir det en fungerande skola där folk vill jobba, säger hon.

Problemen med Nya Raketskolan är tudelade men också sammanflätade.
De handlar om en sjuk byggnad, som anmäldes till Arbetsmiljöverket för sin trångboddhet redan under tillkomståret 2013. Det skriver SVT.

Samma år rapporterades fuktproblem från den gamla delen av skolan, som delvis utrymdes, skriver Norrbottenskuriren.

Madeleine Bengtsson, Sveriges Lärares skyddsombud i Kiruna.

Stänger på obestämd tid

Nu ska 250-miljonersskolan stänga på obestämd tid, efter att kommunen genomfört provtagningar som visar på svamp- och mögelangrepp även i de nyare delarna.

Elva år efter det att den invigdes. 

– Vi har skador på huset, och besvär hos personalen. I dagsläget är fasad, golv, ventilation och tak angripet av mikrobiell tillväxt och svamp, säger Viktoria Björklund, chef för kultur och utbildningsförvaltningen.

Kommunen fattade beslut om utrymningen efter de senaste provsvaren kom i slutet av januari 2024.

Viktoria Björklund, skolchef. Foto: Linnéa Tammerås

– Vi har inte vetat om det tidigare, det är först sista månaden som skadebilden blivit uppenbar, säger hon.

Enligt Madeleine Bengtsson visar ungefär halva personalstyrkan symptom.

– Gemensamt för dem är att de slipper besvären när de lämnat skolan, säger hon.

Ett tiotal är allvarligt drabbade, och ska flytta först.

”En tuff flytt”

– Det kommer att bli tufft under utflytten, det gäller att arbeta tillsammans och göra riskbedömningar. Det handlar mest om stress och arbetsbelastning och oro. Idag vet vi inte vart lärarna ska flytta, säger Madeleine Bengtsson.

Men skolan är skakas även av andra problem – som inte går att lösa med renovering.

Skolinspektionen har utfärdat ett ytterligare hot om vite om inte ger mellanstadieeleverna den undervisning och det särskilda stöd de har rätt till.

Kommunen riskerar enligt senaste beslut från Skolinspektionen en miljon kronor i böter för bristerna, som myndigheten kallar ”allvarligt missförhållande”.

Miljonkrav kvarstår

Sveriges Lärare menar att de problemen delvis är länkade till byggnaden.

– Det är problem med rekryteringen. Vi har för stora grupper, är för trångbodda. Det blir en ond spiral, säger Madeleine Bengtsson.
En bild som förstärks från utbildningsförvaltningen.

– Medarbetarna har upplevt problem, upplevt att ingen lyssnar. Då vantrivs de och slutar, säger Viktoria Björklund.

På grund av arbetet med skolstängningen har hon inte hunnit med Skolinspektionens senaste krav på åtgärder.

– Vi har en brist på behöriga lärare, men det är ett problem som går utanför skolan. Det handlar om Kiruna som helhet. Överlag är det svårt att rekrytera och det är ett samhällsproblem, säger hon.

Vart lärarna kommer att jobba medan skolan renoveras är inte bestämt.

LÄS ÄVEN: 

Ny varning för kaosskolan – hotas med miljonböter

Efter kaoset – krisskolan riskerar statligt övertagande

Larmet: 200 skolor kan tvingas stänga

Här äts lärarna upp av industrin