Ny varning för kaosskolan – hotas med miljonböter

Nya Raketskolan i Kiruna har fortsatt allvarliga brister – denna gång på högstadiet.

Skolinspektionen varnar återigen Kiruna kommun med statligt övertagande av Nya Raketskolan. Den här gången är det högstadieelever som inte fått den undervisning de har rätt till.

Det har bara gått en månad sedan Nya Raketskolan fick krav på skärpning av Skolinspektionen – för brister på mellanstadiet.

Mot hot om vite på 600 000 kronor ska kommunen se till att mellanstadieeleverna får den musikundervisning de har rätt till, efter att årskurs fem inte haft musik på en hel termin.

Undervisningen eleverna saknar

Nu befinner sig krisskolan åter i blåsväder.

Den här gången är det eleverna i årskurs 7–9 som inte fått sin undervisning i musik.

Dessutom konstaterar Skolinspektionen att den fjärrundervisning som skulle lösa problemet med bristande undervisning i spanska, håller alldeles för låg kvalitet.
Skolinspektionen konstaterar också att rektorn missat att underrätta huvudmannen om kränkande behandlingar på skolan.

Kommunen riskerar miljonböter

Nu riskerar kommunen ytterligare 600 000 kronor i böter om bristerna inte avhjälps innan oktober 2023.

I båda besluten, om mellanstadiet och högstadiet, konstaterar Skolinspektionen att fortsatta brister kan leda till att staten övertar skolan på kommunens bekostnad, något som bara hänt vid ett enda tillfälle hittills.

Då gällde det Storvretskolan i Botkyrka utanför Stockholm där staten gick in 2019.

Här äts lärarna upp av industrin

Larmet: 200 skolor kan tvingas stänga

Larmrapporterna från problemskolan – Lärarförbundet hotar anmäla

Skola saknar lärare – 220 elever stannar hemma