Jasmine Bohlin: Därför är jag syvare

Jasmine Bohlin är studie- och yrkesvägledare på Rödabergsskolan och Johannes skola i Stockholm. Foto: Jesper Zerman

Jasmine Bohlin är studie- och yrkesvägledare i Stockholm.
Här berättar Jasmine om varför hon är syvare – och vad hon skulle göra om hon var skolminister för en dag.

Därför är jag studie- och yrkesvägledare:

– När jag var yngre så upplevde jag att det var svårt att få vägledning inför framtiden. Jag minns ett möte med en studie- och yrkesvägledare som varken var opartisk eller särskilt transparent i sina åsikter om vad jag borde välja inför framtiden.

Tidig vägledning innebär bättre skolresultat.

– När jag blev äldre och själv skulle välja ett yrke så tänkte jag tillbaka på vägledaren och såg då en möjlighet att själv få komma och bli den personen som jag hade behövt i den åldern.

– Jag vill vara en vägledare som kan inspirera och få människor som känner sig osäkra att bli självsäkra i att våga nå sina drömmar! Jag vill hjälpa så många människor som möjligt på deras unika väg mot framtida studie- och yrkesval.

Jag är studie- och yrkesvägledare

  • Namn: Jasmine Bohlin.
  • Skola: Rödabergsskolan och Johannes skola, Stockholm.
  • Yrkestitel: Studie- och yrkesvägledare.

Då känner jag extra glädje:

– När jag har individuella vägledningssamtal. Det är en ynnest att få en inblick i elevernas framtidsdrömmar och hjälpa dem att försöka nå dessa. Att sedan se en elev lyckas med något som jag vet att eleven kämpat extra hårt för, exempelvis när de når ett specifikt betyg eller kommer in på sin drömutbildning – då känner jag en otrolig glädje.

Om jag var skolminister för en dag skulle jag ...

– ... driva fram att studie- och yrkesvägledning blir ett obligatoriskt ämne med start i förskoleklass. Min upplevelse är att stress inför framtiden kryper sig lägre ner i åldrarna. Tidig vägledning innebär bättre valkompetens, bättre skolresultat och gladare barn.