Facket ryckte in – då tredubblades bidraget

Jonas Högberg, huvudskyddsombud i Karlskoga, Ann-Sofie Vidlund Stendalen, , HR-chef i Karlskoga och Tobias Magnusson, ordföranden för Sveriges Lärare i Oskarshamn.

Från och med 2024 tredubblas friskvårdsbidraget i Karlskoga – efter ett initiativ av Sveriges Lärare.
– Jag ställde några oskyldiga frågor, säger Jonas Högberg, huvudskyddsombud.

Karlskogas friskvårdsbidrag låg på 800 kronor. Men sedan nyår kan hugade motionärer få ersättning på upp till 3 000 kronor, mer än det tredubbla.

– Det har knorrats i flera år bland medarbetarna, säger Jonas Högberg. 

Så mycket satsar din kommun – hela listan in botten av artikeln

Han gick igenom Skatteverkets regler som säger att bidrag upp till 5 000 kronor är skattefria. Sedan tittade han på villkoren för de anställda inom de kommunala bolagen, och såg att det fanns skillnader mellan deras och lärarnas villkor.

– Det blev så tydligt hur lågt vi låg jämfört med alla andra, och det gäller att synliggöra, säger han. Och fick arbetsgivaren med sig.

– Karlskoga kommun vill stötta personalen att bli än mer aktiv och hälsosam. Som arbetsgivare tror vi att friskvårdsbidrag är bidragande till ökat välmående hos personalen, säger HR-chefen Ann-Sofie Vidlund Stendalen.

Vinst för både fack och arbetsgivare

För Sveriges Lärare är det en seger. Men Jonas Högberg menar att det även är en vinst för arbetsgivaren.

– Det är en viktig sak för att skapa attraktiva arbetsplatser och behålla personal, säger han.

Medianen för friskvårdsbidrag i kommunerna är 1 500 kronor, men bidraget varierar från 0 till 5 000.

Här fördubblas bidraget

I Oskarshamn har villkoret för friskvård varit att lärarna betalar hälften själva, med en maxersättning på 1 200 kronor. Från och med 2024 fördubblas bidraget. 

– Friskvårdsbidraget och friskvårdsarbetet har vi haft på agendan under flera år. Framför allt har det lyfts i vårt arbete kring kompetensförsörjning, säger ordföranden för Sveriges Lärare, Tobias Magnusson.

– Under flera år av neddragningar och uteblivna satsningar så kunde inte politikerna ducka för vårt tidigare mycket försiktiga friskvårdsbidrag och dess krav på medfinansiering.

 

LÄS MER: 

Facket ryckte in – då tredubblades bidraget

Nollorna – här får inte lärarna friskvårdsbidrag