Rektorn styrde upp raster och fritids

Har man lyckats anställa en behörig lärare i fritidshem ska man skynda sig att anställa en till, säger Torun Paulsson, rektor på Danmarks skola,
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Fritidspedagogik

Rektorn har stor betydelse för vilka förutsättningar fritidshemmet får. Torun Paulsson, rektor på Danmarks skola i Uppsala, är engagerad i sitt ledarskap.

När Torun Paulsson började som rektor på Danmarks skola, en liten skola i utkanten av Uppsala, tyckte hon att fritidshemmet bitvis var föråldrat. Fritidspedagogerna gick iväg på aktiviteter med en liten grupp elever, medan en stor grupp barn lämnades till fri lek. 

Även fritidspersonalen ville utveckla verksamheten. Under sitt första halvår ledde Torun Paulsson fritidshemmets arbetslagsmöten och tillsammans drog de upp nya riktlinjer.

– Det krävdes en synvända när det gäller aktiviteter – vi kunde inte längre baka och göra fågelholkar utan behövde ha aktiviteter som aktiverade många barn. 

På grund av pensionsavgångar kunde så småningom tre nya behöriga lärare i fritidshem anställas. 

– Om man lyckas anställa en behörig lärare i fritidshem ska man skynda sig att anställa fler. En behörig lärare är för lite, säger Torun Paulsson.

Såg över rasterna

Rasterna behövde också ses över då klasslärarna kände att de inte hade tid att vara rastvärdar. Fritidslärarna föreslog att de skulle ta över rasterna helt, vilket övriga lärare var positiva till trots att de blev ensamma i klassrummet på förmiddagarna.

– Det har gått över förväntan. Vi har fått en helt annan kvalitet på rasterna och skolan har blivit lugnare för alla. 

Torun Paulsson har också sett till att lärarna i fritidshem är representerade i skolans elevhälsa och i det övergripande värdegrundsarbetet. Hon säger att vårdnadshavarna reagerat positivt både på rastverksamheten och att barn med sociala svårigheter fått handlingsplaner även på fritidshemmet. 

Hur mycket planeringstid har fritidslärarna? 

– Det varierar beroende på ansvar. Har du en aktivitet på eftermiddagen så har du en timme att förbereda den på förmiddagen. Personalen i fritidshemmet behöver i perioder mer gemensam planeringstid, det har vi en dialog om nu. 

Torun Paulsson är lärare i årskurs 1-7 i grunden men fokuserade på fritidshemmet under rektorsutbildningen då hon ansåg att hon behövde mer kunskap.

Det stör mig att ansvaret för fritidshemmet ofta läggs på biträdande rektorer.

– Det fanns ett stort intresse för fritidshemmet bland mina kurskamrater också. Det stör mig att ansvaret för fritidshemmet ofta läggs på biträdande rektorer. Det är något som alla rektorer i skolor som har F-3 borde vara mer engagerade i! Rektorn behöver styra och leda för att fritidshemmet ska nå sin fulla potential.