Få mer tid för planering – här är argumenten

Tänk igenom vad du ska använda planeringstiden till, tipsar Lärarförbundets Line Isaksson.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Fritidspedagogik

I Nässjö kommun ger ett arbetstidsavtal lärare i fritidshem åtta timmar planeringstid i veckan. Trots att få lärare i fritidshem i vår undersökning har den tiden så är det en lägstanivå för att det ska bli kvalitet i undervisningen, enligt Line Isaksson, ledamot i Lärarförbundets styrelse.

– I Nässjö har man under alla år som jag varit verksam där kontinuerligt utvecklat verksamheten och gett lärarna i fritidshem möjlighet att utvärdera sin undervisning och kommunicera kring vad de behöver för sitt uppdrag, säger hon. 

Åtta timmar behövs för att hinna med både enskild och gemensam planering med arbetslaget, planering med klasslärare, APT-möten, kvalitetsarbete och kompetensutveckling.

Minst två timmar sammanhängande

Minst två timmar i veckan bör vara sammanhängande tid för utvärdering och reflektion. För att räknas som planeringstid ska schemaluckan vara minst 30 minuter – kortare pass är förflyttningstid, enligt Line Isaksson. 

Lärare i fritidshem som även undervisar i ett praktiskt-estetiskt ämne behöver ytterligare tid för att planera för den undervisningen. 

– Schemat ska fungera så att du kan ta ansvar för båda uppdragen, det kan inte vara antingen eller, säger Line Isaksson.

5 steg till att säkra din planeringstid

  1. Börja med fritidshemmet när schemat läggs. Lägg in planeringstiden som behövs för det först. Därefter läggs tiden du tjänstgör i skolan in. 
  2. Tänk över vad du ska använda planerings- och utvecklingstiden till. Gör en lista på saker som ingår i uppdraget.
  3. Om du är ensam lärare i fritidshem med ansvar för flera avdelningar behöver du mer tid för planering.
  4. Ta stöd i läroplanen, skollagen och Skolverkets allmänna råd för fritidshemmet. Här står bland annat att rektorn har ansvar för att det finns tid för kvalitetsarbete. Använd Lärarförbundets stödmaterial.
  5. Diskutera med dina kollegor om vilken planeringstid ni behöver för fritidshemmet. Lärarförbundets ombud kan hjälpa till i dialogen med er rektor om ni har svårt att få gehör för era krav.

Tips!

På Lärarförbundet.se hittar du flera stödmaterial, bland annat: ”Dubbelt ansvar, en arbetstid – ett stödmaterial för lärare i fritidshem” och ”Tid för planering, reflektion och utveckling för lärare i fritidshem”.