Lärare i fritidshem: Vi utnyttjas som vikarier

Lärare i fritidshem tvingas kompensera för att skolan saknar resurser, konstaterar Lärarförbundet där Line Isaksson är styrelseledamot.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Fritidspedagogik

När kollegorna i skolan är sjuka får lärarna i fritidshem ställa upp som vikarier. Den bilden ger många lärare i fritidshem i vår granskning. 

Lärare i fritidshem arbetar alltmer av sin tid i skolan. Skolverkets statistik visar att 1990 jobbade fritidshemmets anställda 90 procent av sin tid i fritidshemmet. 2017 hade siffran sjunkit till 58 procent. En orsak är att lärare i fritidshem numera ofta undervisar i ett skolämne. Men frisvaren i vår enkät visar att många jobbar så mycket i skolan på förmiddagarna att orken inte finns kvar till fritidshemmet på eftermiddagen. Under pandemin har sjukfrånvaron varit hög och svaren visar också att lärare i fritidshem ofta får täcka upp för sjuka kollegor i klassrummen. 

”Vi på fritids utnyttjas ofta som vikarier i skolan på bekostnad av vår planeringstid”, skriver en fritidslärare.

helt oacceptabelt att lärare som redan har en heltidstjänst dessutom ska vikariera

– Det är helt oacceptabelt att lärare som redan har en heltidstjänst dessutom ska vikariera för andra när de är sjuka eller borta, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Samtidigt menar hon att det inte är ett nytt fenomen. 

– Vi har under många år konstaterat att lärare i fritidshem kommer i kläm. I grunden handlar det om en underfinansierad skolverksamhet där lärarna i fritidshem tvingas kompensera för att det saknas resurser. 

När det gäller frågan om huruvida lärare i fritidshem ska arbeta som resurs i klassrummet svarar Lärarförbundets Line Isaksson: 

– Lärare i fritidshem bör arbeta fritidspedagogiskt under hela dagen, vilket kan innebära visst resursarbete i klassrummet. Men arbetet ska vara tydligt beskrivit, utgå från den fritidspedagogiska professionen och elevens behov. Och det ska inte ske på bekostnad av fritidshemmets undervisning.