Så kan fritidshemmets arbete utvärderas

Karin Lager är universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet och har tagit fram en utvärderingsmodell anpassad efter fritidshemmet.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Fritidspedagogik

Fritidshemmet får ofta använda utvärderingsmodeller som är anpassade efter skolans verksamhet. Pedagogikforskaren Karin Lager har utformat en modell som i stället är baserad på fritidshemmets arbete.

Karin Lager intresserar sig i sin forskning för kvalitet i fritidshem och har bland annat undersökt hur lärare i fritidshem skulle vilja utvärdera sin verksamhet. Utifrån intervjuer med 53 lärare tog hon fram den elevcentrerade utvärderingsmodell som Sisjöskolans fritidshem arbetar med. Barnens upplevelser av fritidshemmet och gemensam reflektion i arbetslaget är viktiga delar i modellen. Barnens intressen och åsikter fångas upp på olika sätt, både i en kontinuerlig dialog i vardagen och genom samlingar, enkäter och intervjuer.

– Tanken är att vardagsarbetet ska synas och dialogen med barnen är en del av det, säger Karin Lager.

Arbetslaget på fritidshemmet behöver också få tid att diskutera underlaget tillsammans.  

– Om man gör enkäter och intervjuer utan att få tid till efterarbete så fyller de ingen funktion. Det är när arbetslaget tillsammans får möjlighet att utmana sina föreställningar om både eleven, arbetssättet och innehållet som arbetet kan utvecklas vidare.

Fem viktiga punkter i utvärderingsmodellen

  • Kontinuerlig dialog i samspel med elever.
  • Samling för elevers delaktighet och inflytande.
  • Verktyg som intervjuer, observationer, enkäter och sociogram.
  • Multimodala produktioner. Genom att följa och fånga elevernas produktioner, exempelvis vad de bygger, skapar, skriver, ritar och berättar, får lärarna underlag att gemensamt reflektera kring och försöka förstå det eleverna uttrycker.
  • Lärares gemensamma reflektion.

Syftet med modellen är också att fritidshemmets arbete ska bli synligt för rektor och huvudman. Därför bör rektor och kvalitetsansvarig vara med i samtalen, enligt Karin Lager. Sisjöskolans fritidshem är ett av flera som ska pröva Karin Lagers utvärderingsmodell. En analys av det arbetet kommer att presenteras i en egen studie. I en artikel på sajten Fritidsverket utvecklar Karin Lager sin tankar om utvärdering i fritidshem. 

LÄS ÄVEN

Forskaren fick fritidshemmet att tänka nytt

Forskning: Egna lokaler viktigt för kvaliteten