SKR: Personalbrist är största problemet

Maria Caryll är chef för utbildningssektionen på SKR.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Fritidspedagogik

Fler utbildade lärare i fritidshem är lösningen på fritidshemmets kris, enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Det är brist på legitimerade lärare i fritidshem i nästan hela landet. Behörighetsgraden varierar dessutom stort, även inom olika kommuner, konstaterar Maria Caryll, chef för utbildningssektionen på SKR.

– Om det bara finns en eller ett fåtal legitimerade lärare i fritidshem på en skola så får de ofta dra ett tungt lass. Det kan påverka tiden för planering, säger hon. 

Ett annat problem är att fritidshemmet lätt hamnar i skymundan eftersom fokus ofta är på elevernas skolresultat, enligt Maria Caryll.

Fritidshemmet har en väldigt viktig kompensatorisk roll, inte minst i socialt utsatta områden.

– Här behöver stat, huvudmän och rektorer hjälpas åt för att visa att fritidshemmet är prioriterat. Fritidshemmet har en väldigt viktig kompensatorisk roll, inte minst i socialt utsatta områden. 

Vad gör SKR för att förbättra förutsättningarna? 

– Vi jobbar med ett nytt material om kompetensförsörjning där vi bland annat pekar på behovet av utbildad personal i fritidshemmet. Vi bedriver också ett påverkansarbete kring bland annat en tioårig grundskola, som riskerar att leda till ännu större personalbrist, säger Maria Caryll.

Lärarförbundet har drivit frågan om en centralt reglerad planeringstid, men det har SKR sagt nej till. Pia Murphy är förhandlare på SKR:s avdelning för arbetsgivarpolitik:

– Vi har inget samlat önskemål från våra medlemmar att avtala om en generell planeringstid i det centrala avtalet. Orsaken är att behoven ser olika ut, bland annat beroende på hur man organiserar sin verksamhet. Men det finns möjlighet att förhandla om detta lokalt.