Fritidslärarnas vittnesmål: "Känns som barnförvaring"

Tid att förbereda för fritidshemmet saknas, berättarna lärarna i fritidshem i undersökningen. Colourbox/Getty.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Fritidspedagogik

Lärarna i fritidshem vittnar om att de används som allitallo och vikarier, att rektorerna saknar kunskap om fritidshemmet och bemanningen är för liten. Här är fritidslärarnas röster ur granskningen.

För lite planering, mycket egen undervisning på skoltid som också ska planeras och mycket tid i barngrupp = trött huvud.

Fritidspersonalen har inget ställe att sitta och planera på, utan får sitta i personalrummet där andra vistas hela tiden.

Om lärare är sjuka måste vi hoppa in som vikarier och då ryker alltid vår planeringstid. Det händer nästan varje vecka att min egen enda timme för planering ställs in.

Rektor saknar kunskaper om fritidsverksamhet samt vad som krävs för att en sådan ska anses som kvalitativ.

Fritidspedagoger används som alltiallo, vikarie, elevresurs, undervisning under skoldagen när kollegor är tjänstlediga. Går direkt från skoldagen in på fritidshemmet. Ingen ställtid eller möjlighet att förbereda på fritidshemmet. Blir tyvärr inte mycket tid över till kärnuppdraget.

Eftersom vi har många elever med behov av stöd finns ibland inte tid till planering av verksamheten då vi inte alltid har personal som räcker till för att stötta dessa elever. Vår planering är även utspridd över hela veckan, vilket gör att vi har max 1 timme sammanhängande planering.<br />

Att jobba i två verksamheter innebär två olika planeringsbehov. Det är svårt att få detta då rektor ej ser yrkesrollen dilemma.

Vi har 80 inskrivna barn, högst 3 personal, våra lokaler är 2 klassrum och en korridor. Vi har mycket sjukfrånvaro, vi får inte in vikarier och vi på fritids får hoppa in i klass och då försvinner vår planering. Vi försöker ha en så bra grundverksamhet som möjligt, men ofta känns det som barnförvaring.

Rektor saknar kunskaper om fritidsverksamhet samt vad som krävs för att en sådan ska anses som kvalitativ.