26,5 miljoner ska lyfta folkhögskolan

Folkbildningsrådet vill stärka folkhögskolans särart, berättar Jan Jonsson, chef för enheten för statsbidrag till folkhögskolor på Folkbildningsrådet.

Nu kan folkhögskolor med deltagare med funktionsnedsättning samt allmän kurs söka bidrag för att utveckla sin verksamhet – två inriktningar som är i extra stort behov av stöd, enligt Folkbildningsrådet. Sista ansökningsdatum är den 3 juni.

Folkbildningsrådet tog nyligen ett beslut om att satsa 26,5 miljoner kronor på allmänna kurser och folkhögskolor vars deltagare behöver mycket stöd. Resurserna kommer från outnyttjade medel eller återtagna pengar.

– Vi hoppas att den här satsningen ska träffa rätt och att den når de som behöver det allra mest, säger Jan Jonsson i ett pressmeddelande, chef för enheten för statsbidrag till folkhögskolor på Folkbildningsrådet.

9 miljoner

Bidragen fördelas efter en kvalitetsbedömning utifrån Folkbildningsrådets kriterier. För folkhögskolor vars deltagare har funktionsnedsättningar finns en pott på nio miljoner som folkhögskolor kan ansöka om. Det beloppen fördelas mellan skolor som arbetar med riktad verksamhet, år 2024 och 2025.

Folkbildningsrådet kallar det förstärkningsbidrag.

– Vårt vanliga förstärkningsbidrag har gynnat folkhögskolor med en bra grundfinansiering men tenderar att missa verksamheter för den målgrupp vi nu riktar in oss på. Precis som alla andra har de rätt till utbildning, säger Jan Jonsson.

Allmänna kurser har minskat

Det andra förstärkningsbidaget, med ett belopp på 17,5 miljoner, syftar till att utveckla allmänna kurser. De har minskat, trots att behoven är fortsatt stora, konstaterar han. Bidraget kommer delas mellan 16 folkhögskolor och ska användas för kurser som startar i januari nästa år.

– Vi vill möjliggöra för folkhögskolor att utveckla allmän kurs och därmed stärka folkhögskolepedagogikens särart, säger Jan Jonsson.

Kommande bidrag till folkhögskolan

Utvecklingsbidrag för allmän kurs

- 17,5 miljoner avsetts för en utveckling på allmän kurs under 2024.

- Bidraget fördelas mellan 16 folkhögskolor och ska användas till kurser som starta i januari 2025.

- Folkhögskolor som beviljas bidrag får möjlighet att tillfälligt utöka verksamheten utan att systemet med fasta ingångsvärden påverkas.

- Ansökningsdatum 3 juni.

 

Särskilt förstärkningsbidrag

- 9 miljoner kronor avsätts för 2024 och 2025.

- Bidraget fördelas till folkhögskolor som genomför riktad verksamhet med deltagare med funktionsnedsättning med stora behov av stöd och anpassning.

- Målet är att deltagare med omfattande funktionsnedsättning ska få det stöd som krävs för att de ska klara sina studier på folkhögskola.

- Ansökningsdatum 3 juni.