Allt fler läser vidare efter allmän kurs

Både andelen män och kvinnor som påbörjat eftergymnasiala studier efter uppnådd behörighet har ökat mellan 2014 och 2020. Foto: Getty Images

Varannan person som gått allmän kurs på folkhögskola är vidare i högre studier efter ett år. Det är fler än tidigare visar siffror från SCB.

Cirka hälften av deltagarna som fått grundläggande behörighet från folkhögskolans allmänna kurs påbörjar någon form av eftergymnasiala studier inom ett år. Det är en ökning med tio procentenheter jämfört med år 2014 då de här uppgifterna började att tas fram av SCB. Allra vanligaste utbildningen efter folkhögskola är på högskola och universitet.

Två år och tre år efter allmän kurs på folkhögskola ökar andelen i eftergymnasiala studier ytterligare. Då är det drygt 60 procent som går på eftergymnasiala studier.

– Detta stärker bilden av att folkhögskolan är en viktig utbildningsform som höjer utbildningsnivån i samhället. Att bryta utanförskap och få människor vidare till studier gynnar såväl individen som samhället i stort, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner i ett pressmeddelande.

Både andelen män och kvinnor som påbörjat eftergymnasiala studier efter uppnådd behörighet har ökat mellan 2014 och 2020. Andelen kvinnor som studerar vidare är högre än andelen män.

Andelen kvinnor som studerar vidare är högre än andelen män. Det gäller både för att vara studerande inom ett år som inom tre år. Bland männen är det nära hälften som inte studerar på eftergymnasial nivå tre år efter uppnådd behörighet på folkhögskola. Siffran för kvinnor är något lägre.