Stor del av arbetet utförs utanför normal arbetstid

Den här artikeln publicerades ursprungligen på tidningenfolkhogskolan.se

För att hinna med sitt arbete måste folkhögskolläraren utnyttja raster, måltider och kaffepauser. Varje kväll och helg används till att planera kommande dag och vecka och tala med deltagare. Äldre och erfarna lärare samt lärare i särskild kurs är de som arbetar mest utanför den normala arbetstiden

En fjärdedel av folkhögskollärarens arbetstid ligger utanför ”normal arbetstid” och utförs på kvällar och helger. Arbetsdagen börjar i regel på resan till skolan, då man planerar dagen och för många avslutas den på kvällen innan man går och lägger sig. Enligt en ny rapport från Folkbildningsrådet arbetar folkhögskollärare varje vecka nästan elva timmar utanför den ordinarie arbetstiden. Varje vardagkväll arbetar man i snitt 1,4 timmar och varje helg i snitt tre timmar och 50 minuter till planering och samtal med deltagare.

Men det är inte bara kvällar och helger som ägnas åt planering och samtal. Inte ens rasterna på skolan är befriade från arbete. I stort sett varje rast, kaffepaus och lunchrast, tid som alltså inte räknas som arbetstid, ägnas till uppdatering och planering tillsammans med kollegor och samtal med deltagare. Kaffepauser och måltider är ett tillfälle att stämma av, planera dagen och informera varandra. Rasterna ägnas i regel åt informella möten med såväl kollegor som samtal med deltagare.

 

I Folkbildningsrådet rapport ”Att vara folkhögskollärare,” som släpptes i slutet av september, framgår att den genomsnittsliga arbetstiden för folkhögskollärare är drygt 47 timmar varje vecka. En heltidsanställd folkhögskollärare arbetar 49 timmar i veckan, men undersökningen visar att deltidsanställda lärare arbetar i nästan lika mycket, drygt 45 timmar! Undersökningen bygger dels på en enkät som skickats till landets samtliga folkhögskollärare (60 procent svarade), dels har 94 folkhögskollärare fört dagbok under en vecka där de har skrivit ned vad de gör och hur mycket tid de ägnar åt olika arbetsuppgifter.

Enligt Per Andersson, forskare i pedagogik vid Linköpings universitet, som lett undersökningen säger den mycket om folkhögskollärares arbetstid. Undersökningen visar att av den genomsnittsliga arbetstidens 49 timmar används drygt 28 timmar, drygt 60 procent av arbetstiden, till undervisning, förberedelser och efterarbete. Nästan 14 timmar, 30 procent av arbetstiden, ägnas åt skolgemensamma aktiviteter och administration, t.ex. planeringsmöten, personalmöten, samtal med kollegor och deltagare som är relaterat till arbetet. Och nästan tre timmar ägnas åt egen utveckling och kompetensutveckling.

Det bör kanske tillläggas att läraren använder sin fritid, inte sin arbetstid, till kompetensutveckling.

Publicerad i Folkhögskolan nr 6 2013