Läraren: Därför är ämnesarbetet så viktigt

”De skolor som satsat på ämnesarbete har haft stora framgångar, men de är så försvinnande få”, säger Antonio Serra. Foto: Oskar Omne

Det är ett viktigt ämne, att prata om ämnet, enligt historieläraren Antonio Serra som har varit ansvarig för olika ämneslag i över 20 år. Att diskutera kursplaner och utvecklingsfrågor är bland det bästa han vet.

Antonio Serra förväntar sig mycket av elever som går studieförberedande program. Det krävs om de ska klara av sina högre studier och förberedas för att bli fungerande medborgare. Men om man kräver mycket, måste man också ge mycket, konstaterar han och berättar om en tidigare elevs uppfattning av hans undervisning.

– Hon sa att jag ensam ger dem mer att göra än alla de andra lärarna tillsammans. Men att de, å andra sidan, lär sig väldigt mycket mer hos mig. Fast det ska man nog ta med en nypa salt, säger Antonio Serra, gymnasielärare på ESS-gymnasiet i Stockholm, med behörighet i historia, religion, geografi och samhällskunskap.

Antonio Serra. Foto: Oskar Omne

Utan förväntningar, struktur och en välvillig inställning kommer man ingenstans, enligt Antonio Serra.

– Om eleverna behöver hjälp så vill jag alltid försöka hjälpa dem. Mina kontinuerliga utvärderingar visar att det är en framångsrik väg att gå, säger han.

”Tycker att det kostar för mycket”

Antonio Serra är förstelärare och engagerad i verksamhetsutveckling på många olika nivåer i skolans värld. Han sitter bland annat i Historielärarnas föreningsstyrelse och är fackligt engagerad.

– Allt det har gett mig en insikt i skolans verksamhet, både på djupet och på bredden, säger han.

En av hans käpphästar är ämnesarbete. Antonio Serra har varit ansvarig för olika ämneslag i över 20 år.

– Det efterfrågas stort men möjliggörs för sällan av skolledningar. De skolor som satsat på ämnesarbete har haft stora framgångar, men de är så försvinnande få och deras goda exempel tas inte till vara, säger han och fortsätter:

– Ofta har man en pressad budget och tycker att ämnesarbetet kostar för mycket. Men då måste man verkligen fundera över vad man vill uppnå. Om målet är att öka måluppfyllelsen, ja då ska man satsa mer på ämnesarbete.

Antonio Serra

Bor: Stockholm.

Utbildning: Adjunkt, examen 1990.

Fritid: Aktiv i olika föreningar.

Därför blev jag lärare: ”Jag har alltid gillat mina ämnen och hade en fantastisk lärare på mellanstadiet. Det var då jag bestämde mig för att bli lärare.”

Framtidsvision: Vill att geografi ska bli gymnasiegemensamt ämne, liksom övriga av grundskolans SO-ämnen.

Ett sätt att prata om undervisning i ämnes­laget är att lyfta fram goda exempel och att dela med sig av sina erfarenheter. Eller att diskutera mer övergripande frågor: Hur ska man få eleverna att förstå delarna och helheten? Och hur hänger de ihop?

– Men det kan också vara så konkreta saker som hur man ska gå igenom franska revolutionen på ett bra sätt, eller om man överhuvudtaget ska diskutera den, för det står ju inte i styrdokumenten. Samtidigt vet jag ingen som inte gör det. Just den delen är nästan som en informell kanon, säger han.

”På gymnasiet måste vi fördjupa oss”

För historielärare är det alltid en fråga om vad man ska prioritera, och ännu mer kanske vad man ska prioritera bort.

– Man måste vara beredd att ”kill some darlings”. Det går inte annars. Är det tråkigt? Ja, det är tråkigt. Är det nödvändigt? Ja, det är nödvändigt, säger Antonio Serra.

Ska verkligen det man lär sig bero på vilken lärare man får? Tyvärr är det nog så men med ett gott ämnesarbete kan man komma närmare ett mer likvärdigt innehåll.

Han berättar om lärare som betar igenom medeltiden på en lektion. Medan vissa ägnar tio lektioner åt samma epok.

– Det finns till och med de som tycker att vi inte behöver ta upp andra världskriget, eftersom man gjorde det på högstadiet. Men jag tror att vi på gymnasiet måste fördjupa oss i innehållet och öka svårighetsgraden. Kunskaperna kan se väldigt olika ut när eleverna kommer till gymnasiet, säger Antonio Serra.

Ämneslagsarbete handlar även om att skapa en likvärdig undervisning.

– Ska verkligen det man lär sig bero på vilken lärare man får? Tyvärr är det nog så, tror jag, men med ett gott ämnesarbete kan man komma närmare ett mer likvärdigt innehåll. 

Antonios fem tips …

… för ett bra ämneslagsarbete:

  1. Utse ansvarig ämnesledare med tid i tjänst för att leda arbetet. Det underlättar om hela gruppen sitter i samma arbetsrum.
  2. Försök få till ämnes­lagsmöten regelbundet, lika ofta som arbetslagsmöten, åtminstone en gång i månaden.
  3. Organisera arbetet med hjälp av årshjul. Inventera, genomför, utvärdera och förbättra. 
  4. Inventera även fortbildningsbehov och se till att få mandat att vidareutveckla behoven.
  5. Fokusera på de ämnesdidaktiska frågorna: vad, varför och hur? Jobba med övergripande ämnesmål och konkreta undervisningsmoment och delar.

LÄS ÄVEN

Historielärare prisas för sitt vardagsarbete i det tysta

Så funkar den danska litteraturkanonen i praktiken

Historielärarnas frustration efter beskedet om timplanen

Nya studenter dåligt förberedda för engelsk kurslitteratur