Bidrag skrotas för branschskolor

Niklas Angelöf, utbildningsrådgivare på Plåt & Ventbyrån. Foto: Getty Images och Jezzica Sunmo

Till nästa termin upphör försöket med branschskolor där extra statsbidrag betalades ut för yrkeselever.
– Försöket har inneburit en ökning av elever på vår skola. Så nu får vi se hur intresset blir, säger Niclas Angelöf, utbildningsrådgivare på Plåt & Ventbyrån.

År 2018 startade den femåriga försöksverksamheten med branschskolor. Syftet var bland annat att elever inom gymnasieskolans yrkesprogram och på komvux skulle kunna erbjudas undervisning i yrkesmoment som inte kan ges på den ordinarie skolan. De momenten kunde då genomföras på entreprenad och med extra statsbidrag på branschskolor. Skolorna som valdes ut var inom branscher där det saknas yrkesutbildade. Men till sommaren upphör försöket. Det finns inga pengar avsatta i regeringens budget för en fortsättning. 

”Det har varit för få sökande helt enkelt. Det är bra att ibland göra den här typen av försök men när det inte fungerar så fungerar det inte”, har skolminister Lotta Edholm (L) sagt till TV4.

”Finns ett stort behov av plåtslagare”

Totalt har nio branschskolor deltagit i försöket. En av dem drivs av Plåt & Ventbyrån, som har haft sin branschskola i 30 år i Katrineholm.

– Vi fortsätter att utbilda elever men de huvudmän som sänder elever till oss kan inte få extra statsbidrag nu när försöket avslutas. Försöket har inneburit en 30-procentig ökning av elever på vår skola och vi utbildar cirka 50 ungdomar per år. Så nu får vi se hur intresset blir. Det finns ett stort behov av plåtslagare, säger Niklas Angelöf, utbildningsrådgivare på Plåt & Ventbyrån.

Han berättar att det i dag finns 17 gymnasieskolor som har utbildning för plåtslagare i egen regi. Samtidigt finns det 170 skolor med bygg- och anläggningsprogram.

– Systemet med kompletterande utbildning på branschskolor har stor potential, om alla 170 skolor skickade en elev till vår branschskola så skulle kompetensbehovet inom plåt kunna täckas, säger Niklas Angelöf.

”De hoppades på större tillströmning”

Elever i gymnasiet har totalt tolv veckors utbildning på branschskolan i Katrineholm om de inte kan få de momenten i sina hemskolor.

Niklas Angelöf menar att en stor vinst har varit att attityden från huvudmännen har förändrats tack vare branschskoleförsöket. De är mer villiga att erbjuda inriktningen plåtslageri på bygg- och anläggningsprogrammet.

Men det har varit svalt intresse för branschskolor enligt regeringen?

– De hoppades på större tillströmning. För vår del har det varit bra. Jag kan också ta karosseri i Falun som exempel. Där var skolan nedläggningshotad men kunde vara kvar och även utvidga tack vare branschskoleförsöket.

Plåt & Ventbyrån ägs av fackförbundet Byggnads och arbetsgivarorganisationen Plåt & Ventföretagen. 

De skolor som deltagit i försöket med branschskolor är:

Curt Nicolin gymnasiet AB, Finspång. Yrkesområden: Produkt, maskin­teknik, produktionsteknik, design och produktutveckling.

Lugnetgymnasiet, Falun. Yrkesområden: Karosseri och lackering.

Hvilan Utbildning AB, Åkarp. Yrkesområde: Trädgård.

Göteborgs tekniska college, CTG. Yrkesområden: Driftsäkerhet och underhåll.

Plåt & Ventbyrån, Katrineholm. Yrkesområde: Plåtslageri.

Skellefteå kommun. Yrkesområde: Skogsmaskinförare.

Bräckegymnasiet, Göteborg. Yrkesområde: Golvläggning.

Åsbro kursgård AB, Knottebo. Yrkesområde: Distributions­tekniker.

Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter, Katrineholm. Yrkesområden: Kylmontör och ventilationstekniker.

För få skolor deltog

I Skolverkets delredovisning av försöket för läsåret 2021/22 står
bland annat detta:

”Utifrån utvärderingen kunde Skolverket konstatera att antalet branschskolelever i försöksverksamheten har varit betydligt lägre än vad regeringen förväntat. Eleverna har dessutom haft en ojämn spridning över försöksverksamhetens olika yrkesområden. Samtidigt har branschskoleutbildningarna medfört ett ökat utbud av yrkesutbildning för elever på olika platser i landet, enligt de huvudmän som har anlitat branschskolor.”

Endast sex av de. nio bransch­skolorna tog emot elever i sin verksamhet under läsåret 2021/2022. Några förslag som Skolverket framhöll i sin redovisning var att ta bort statsbidragets begränsning om maximalt fem elever per huvudman och yrkesområde och att höja maxbeloppet på 50 000 kronor i statsbidraget.