Äldre yrkeslärare halkar efter i lön

Efter några år stannar löneökningen av och risken finns att yrkeslärare lämnar skolan och återvänder till sina tidigare yrken, säger Peter Olsson, Sveriges Lärare. Foto: Amina Dahlab och Privat.

Yrkeslärare med många år i yrket missgynnas i löneutvecklingen, visar nya siffror. Samtidigt skiljer det mycket i lön beroende på vilken bransch läraren kommer från.

Skolor prioriterar inte erfarna lärares löneutveckling, enligt en analys från Sveriges Lärare. Det kan bidra till den redan omfattande läraromsättningen och lärarflykten på många skolor.

– Vill man höja kvaliteten i sina skolor och minska lärarflykten får man inte slarva med lärarnas lönesättning, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande, Sveriges Lärare i ett uttalande.

Siffrorna för guppen gymnasielärare i yrkesämnen visar att medellönen år 2022 är 40 400 kronor. Löneutveckling mellan 2021 och 2022 har i genomsnitt varit 3,3 procent. Men det skiljer mycket beroende på hur många år man har i yrket. Ju längre man arbetat som yrkeslärare desto sämre är löneutvecklingen procentuellt sett. (Se tabellen nedan).

Olika ingångslön

Så här säger Peter Olsson, ordförande i Nationell skolformsförening för gymnasieskolan, om yrkeslärarnas löner:

– Lönerna ser väldigt olika ut beroende av vilka branscher lärarna kommer ifrån. Till exempel kan lärare inom VVS, bygg och el komma in med högre löner jämfört med barn- och fritid, restaurang och vård. Men vi ser även en utjämning i löner bland yrkeslärare. Det spelar ingen större roll lönemässigt om du har jobbat i fem år eller 20 år. Det syns inte så mycket i plånboken.

Yngre obehöriga yrkeslärare kan komma in med löner kring 40 000 kronor, berättar Peter Olsson. 

– Det är svårt att få tag i yrkeslärare och därför måste man ta in folk som har ämneskompetens. Sen hoppas arbetsgivaren att de blir kvar och går lärarutbildning. Men visst det gör något med en lärare som har jobbat i kanske femton år när det kommer in en ny yngre med ungefär samma lön. Löneutveckling för lärarna avstannar oftast efter fem till tio år, och de som har jobbat länge blir förlorare. Det blir ingen differentiering, säger Peter Olsson, som också är vice ordförande för Sveriges Lärare i Göteborg.

Hög arbetsbelastning

Något som irriteras Peter Olsson är att en del rektorer använder begreppet ”rätt lön”.

– Det är som att man uppfunnit ett tariffsystem med högsta löner. För yrkeslärare specifikt finns risken att en del återvänder till tidigare branscher om de är missnöjda med lönen. Men det är flera faktorer som påverkar. När jag började som yrkeslärare hade jag 16 elever men i dag kan en yrkeslärare möta 120 elever, ha apl-ansvar och mentorskap så arbetsbelastningen är hög.

 

Så här ser löneökningen ut för yrkeslärare:

För yrkeslärare med 1 till 5 år i yrket är lönehöjningen 4,14 procent.

För yrkeslärare med 6 till 10 år i yrket är den 3,39 procent.

För yrkeslärare med 11-20 år i yrket är den 2,91 procent.

För yrkeslärare med 21-30 år i yrket är den senaste lönehöjningen 2,61 procent.

För yrkeslärare med över 30 års erfarenhet är ökningen 2,81 procent.

 

Lönestatistiken för yrkeslärare och andra lärargrupper finns publicerade i Vi Lärare, se länken nedan. Siffrorna gäller löneökning i kommunal sektor från 2021 till 2022.

Unika siffror: Lönesveket mot äldre och lojala