Blandade grupper blev världsbra

SFI-läraren Margareta Karles och Eva Sundberg Olausson, yrkeslärare på barn- och fritidsprogrammet vid Falkenbergs gymnasieskola, har ett bra samarbete. Foto: Anna-Lena Lundqvist

När elever på barn- och fritidsprogrammet i Falkenberg möter studerande från SFI, uppstår en win-win-situation. Det ger kunskap som går in på ett djupare sätt, säger yrkesläraren Eva Sundberg Olausson.

I projektet ”Världen finns här” samarbetar Eva Sundberg Olausson, yrkeslärare på barn- och fritidsprogrammet vid Falkenbergs gymnasieskola, med SFI-läraren Margareta Karles. Under tre lektioner träffas deras elever i smågrupper och utbyter sina erfarenheter från skolor i olika länder. Men även andra samtalsämnen kommer upp.

Vad lär sig eleverna av utbytet?
Eva: Det blir något helt annat att träffa riktiga människor och kunna ställa frågor, än att läsa i böcker. Jag märker hur nyfikna och känslomässigt berörda mina elever blir under lektionerna, till exempel när SFI-elever berättar om flykten till Sverige. Det är kunskap som går in på ett djupare sätt än vad till exempel ett nyhetsinslag kan förmedla.

Margareta: För mina elever som alltid är i underläge på grund av att de inte
kan svenska språket, betyder utbytet supermycket. De får någon som lyssnar intresserat på vad de har att säga samtidigt som de får språkträning. De är så lyckliga när de kommer tillbaka från utbyteslektionerna!

Eva: Mötet med SFI-eleverna ger också de svenska eleverna nya perspektiv. Under den senaste lektionen pratade eleverna om likheter och skillnader mellan skolor i Sverige och till exempel Sydsudan, Syrien, Kina och Polen. Flera av mina elever började se fördelar med skoluniformer som de inte hade gjort tidigare. De tänkte att skoluniformer troligtvis skulle minska pressen att köpa dyra märkeskläder som många egentligen inte har råd med.  

Ni har även tidigare gjort liknande utbyte i projektet, men med teman som demokrati och migration. Varför fortsätter ni med arbetssättet?Eva: Den främsta anledningen är att vi märker hur stort avtryck mötena ger. Eleverna får nya kunskaper och minnen som de kanske bär med sig resten av livet.

Margareta: Det är också ett lättjobbat och roligt arbetssätt för oss lärare. Det finns en färdig lektionsbank och även förslag på hur man kan lägga upp planeringen inför träffarna. Sedan följer vi inte mallarna helt och hållet, utan är öppna för nya samtalsämnen som kommer upp. Eleverna har till exempel börjat prata om hur de firar olika högtider som bröllop, dop och begravningar. Vi har också hört grupper som har pratat om hur synen på sexualitet skiljer sig åt mellan länder. 

Hur passar utbytet in i det vanliga skolarbetet?
Eva: Väldigt bra. De tre eller fyra lektionerna brukar jag lägga i samband med kursen Människors miljöer. De flesta av frågeställningarna som tas upp går att koppla till kursplanen. Att eleverna tar till sig nya kunskaper genom riktiga människor är verkligen en extra tillgång i lärandet.