Anna lovordar egen praktik

Yrkesläraren Anna Wessling har gjort praktik i förskola. Något som hon har glädje av i sin undervisning på barn- och fritidsprogrammet. Foto: Madeleine Englund

Yrkeslärararen Anna Wessling har tagit chansen att göra praktik inom det område hon utbildar för.
– Det är verkligen värdefullt och ökar för­ståelsen för mina elevers apl, säger hon.

Under fyra veckor i höstas hade Anna Wessling praktik på en förskola en förmiddag varje vecka. Det var under den perioden som hennes tvåor hade apl.

– Då försvann en del av min undervisning och då kunde jag passa på att observera och ta del av vad som händer i förskoleverksamheten. Det var verkligen värdefullt att få vara med på samling, under lek och olika aktiviteter. Det gör det mer konkret att sedan kunna koppla till det som jag lär ut i min undervisning. Jag får även mer förståelse för det mina elever berättar under sin apl, säger Anna Wessling som är yrkeslärare på barn- och fritidsprogrammet och utbildad förskollärare och grundskollärare.

"Under praktiken blev jag som en av de andra"

Anna Wessling. Foto: Madeleine Englund

Mellan 1998 och 1999 arbetade hon på förskola men hon har även arbetat i särskola en längre period och i grundskola. Sedan 2015 är hon yrkeslärare på Härnösands gymnasium.

Hon märkte flera förändringar i förskolan jämfört med den tid då hon var yrkesverksam. En är att digitala verktyg som ipad och projektor används.

– Jag var med barnen i samband med Nobeldagen så då projicerade vi upp en bild på Alfred Nobel. Barnen och pedagogerna pratade om uppfinningar och vi visade en bild på dynamit. En av fyraåringarna visste vad det var. Det har förändrats mycket i förskolan, till exempel sättet att resonera med barnen.

Anna Wessling

Yrke: Yrkeslärare på barn- och fritids­programmet.

Ålder: 49 år.

Bor: Härnösand.

Gör på fritiden: Tränar på gym och åker längd­skidor. Hälsar på barnen som nu bor i Stockholm.

Läser just nu: ”I mörkret” av Lina Areklew. En deckare som utspelar
sig på Ulvön.

Det bästa med jobbet: Att få följa elevernas utveckling och vägen mot ett yrke och se när de blir anställda. Jag kan få sms om att de fått jobb och det är glädje.

Hon tycker att tiden som praktikant gav ännu mer än de apl-besök hon gör. Då är det eleven i fokus.

– Under praktiken blev jag som en av de andra pedagogerna i gruppen. Jag kunde känna in och jag kunde ställa frågor.

"Är ett jättelyft för våra elever"

Förskolan har även tagit plats i gymnasieskolan i Härnösand. I våras ordnades ett metodrum på Härnösands gymnasium för barn från förskolan. Årkurs tre på barn- och fritidsprogrammet planerade hur rummet skulle se ut och vilka materiel som skulle finnas. Arbetet skedde när de läste moment om lärmiljöer. Den enda större förändringen som behövde göras i rummet var att sänka ner den vita tavlan till små barns höjd. Eleverna i årskurs 2 tog sedan emot barnen och deras pedagoger. Då läste tvåorna kursen om att planera och genomföra aktiviteter. Metodrummet används nu kontinuerligt på skolan.

– Det är ett jättelyft för våra elever. Nu efter sportlovet ska till exempel tvåorna ta emot förskolebarn kring lekens betydelse.

Vid varje tillfälle tar eleverna emot sex sju barn. De följer en struktur som börjar med en samling med frukt, en styrd aktivitet, fri lek och avslut.

– Intresset är stort bland förskolorna i närområdet där mina elever även har apl. Jag vet att det även finns andra gymnasie­skolor som har liknande metodrum på barn- och fritidsprogrammet. 

Tips för egen praktik

  1. Ett lämpligt tillfälle för egen praktik kan vara då en klass är ute
    på apl om det kanske finns mer luft i schemat.
  2. Förankra det så klart med skolledningen.
  3. Kurser är bra för kompetens­utveckling men för oss yrkeslärare kan det vara svårt att hitta något som passar. Då är yrkespraktik en bra väg för mer kunskap.