Skolan som storsatsar på specialpedagoger

Från vänster: Linda Malmgren, specialpedagog och biträdande rektor, Fredrik Jarny, rektor, Anna Hedlund, specialpedagog och speciallärare. Foto Oskar Omne.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Specialpedagogik

Tappströmsskolan på Ekerö utanför Stockholm har fyra specialpedagoger och flera som arbetar som speciallärare. En medveten satsning som dessutom minskar konflikterna mellan olika yrkeskategorier.

Hur tänker ni om vikten av specialpedagoger? 

Fredrik: Vi är en 7–9-skola med 620 elever och med särskilda undervisningsgrupper för elever inom autismspektrat. Det finns ett behov av att avlasta mentorerna. Jag som rektor har alltid varit intresserad av specialpedagogiska frågor och har nu förmånen att få arbeta med skickliga specialpedagoger som bidrar med kompetens, förståelse och utveckling. 

Linda: Vi satsar verkligen på elevhälsan, funkar den så funkar mycket. Jag är numera biträdande rektor, och specialpedagogutbildningen i botten ger mig större förståelse för vad vi behöver tänka på kring organisationen.

Anna: Vi har ett smart upplägg där jag tillsammans med speciallärarna träffar varje arbetslag var fjärde vecka då vi diskuterar extra anpassningar med mera. Tidigare har avståndet till undervisande lärare varit större. Och att vi är ett stort team möjliggör lösningar som aldrig funkat om jag varit ensam specialpedagog. 

Beskriv ert samarbete!

Fredrik: Mitt mål är att skolan inte ska bestå av isolerade öar. Jag vill inte sitta ensam på min kammare och bestämma, det krävs att vi jobbar tillsammans. Då kan vi ta väl avvägda beslut. Och specialpedagogerna ska inte bara jobba med enskilda elever, de är viktiga för skolutveckling och ledarskap.    

Linda: Som specialpedagog är det viktigt att faktiskt få jobba med det man är utbildad till. Vi har många möten där olika grupperingar träffas, och vi samarbetar i alla delar. Vi vill undvika konflikter mellan yrkesgrupper – ju oftare vi träffas, desto lättare är det att prata samma språk. 

Anna: Det gäller även att jobba med relationen till alla på skolan, städarna, matsalspersonalen, fritidsledarna. Vissa elever tyr sig till dem och då är det viktigt att ha en bra dialog så att de kan hänvisa till mig eller prata med mig som specialpedagog. 

Varför fungerar det så bra? 

Fredrik: Vi delar elevsyn och värderingar, man måste bottna där. Men det gäller också att hitta våra olika styrkor. Som rektor ser jag mig som ett bollplank. Min roll är att ge självständighet, finnas där när det behövs och ge rätt förutsättningar. 

Linda: Vi har gemensamma målsättningar och bra personkemi. Till en början var det lite konfliktfyllt men nu är alla med på hur vi vill jobba, vart vi är på väg och hur vi ska nå dit. 

Anna: Det är prestigelöst och vi har bra rutiner. Vi vänder inte upp och ner på allt varje läsår. Linda och Fredrik har en bra plan och är dessutom väldigt lyhörda för vad jag och andra tycker.

Tips från Tappströmsskolan

  1. Hitta en gemensam elevsyn och värdegrund.
  2. Förändring tar tid, vilket kan kännas frustrerande. Det gäller att se att det är de små stegen som tar en framåt. 
  3. När specialpedagogerna är en brygga mellan skolledning och mentorer är det viktigt med prestigelöshet. 
  4. Skapa en organisation där alla drar åt samma håll och där alla kan nå sin potential.  
  5. Skapa rutiner – och ha dem nedtecknade. Det går inte att hålla allt i huvudet samtidigt.

LÄS ÄVEN

Pixelbrus hjälper mot koncentrationsproblem

Räddning på väg för Lunaskolorna?

Varför pratar skolan allt oftare om ”etisk stress”?

Särskilt begåvade som behöver särskilt stöd