Pixelbrus hjälper mot koncentrationsproblem

Göran Söderlund är lektor vid Göteborgs universitet och professor i specialpedagogik vid Høgskulen på Vestlandet i Norge. Bild: Getty Images.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Specialpedagogik

Göran Söderlund, professor i specialpedagogik, berättar om en ny svensk-norsk studie om ”pixelbrus” där han medverkar.

– I tidigare studier har vi sett att barn med koncentrationssvårigheter och/eller adhd som utsätts för hörselbrus löser minnes- och uppmärksamhetsuppgifter bättre. Nu har vi även sett positiva effekter med visuellt pixelbrus i en studie med barn med läs- och skrivsvårigheter. Cirka 80 mellanstadiebarn deltog och vi studerade läsförmåga och minne. De flesta blev sämre när de utsattes för brus, men barnen med störst läsproblem och dålig fonologisk förmåga blev faktiskt bättre när de läste på flimrande skärmar. Effekten på läsning och minne var omedelbar, nästan som att ge glasögon till barn med synproblem. 

Vad är pixelbrus? 

– ”Myrornas krig”! Ett flimrade raster över texten som hjärnan drar nytta av. Rastret kan läggas in i såväl matteboken som ”Hemsöborna”, det enda som krävs är att texten är digital. Rastret går att reglera från 0 till 100, där 0 är vanlig text och 100 är totalt ”myrkrig”! I studien testade vi fyra olika brusnivåer. De två mellannivåerna fungerade bäst. För mycket brus är också dåligt.

Hur vill ni gå vidare?

– Det här är grundforskning och det behövs ytterligare studier för att se om visuellt brus kan leda till bestående förbättringar. Nu gör vi en studie där både barn med läs- och skrivsvårigheter och barn med adhd ingår. De utsätts för visuellt, auditivt och inget brus för att vi ska se vilka som presterar bäst vid vilken brusbetingelse. I vanliga fall utreds de här grupperna på olika ställen, BUP eller logopedkliniker, men jag tror att det kan finnas många gemensamma orsaker bakom de här barnens svårigheter. Därför utreder vi dessa barn på samma sätt.

LÄS ÄVEN

Varför pratar skolan allt oftare om ”etisk stress”?

Särskilt begåvade som behöver särskilt stöd

Dubbelt exceptionell: Hanna fick prestationsångest