Satsning på övergripande specialpedagog sprider sig

Specialpedagog Anna Persson, till vänster, och rektor Susanne Vildros. Foto: André de Loistedt.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Specialpedagogik

Lingenäs grundsärskola i Kristianstad har en ”övergripande” specialpedagog i Anna Persson, på initiativ av rektor Susanne Vildros – här berättar de om sitt nära samarbete.

Vad innebär det att vara ”övergripande”? 

Anna: I grunden arbetar jag med elevhälsa på alla nivåer och skolutveckling på organisationsnivå, men rollen får det specialpedagogiska perspektivet att genomsyra hela organisationen. 

Susanne: På rektorsprogrammet hörde jag om en skola i Lund som satsat på en övergripande specialpedagog och tyckte att det lät intressant. Som lärare i grundsärskolan ska man kunna sätta sig in i lösningar för både enskilda elever och gruppen, och även driva skolutveckling och vara en del av elevhälsan. Samtidigt har man i regel många kontakter i elevernas nätverk utanför skolan. Så när vi flyttade in i Lingenässkolan 2019 passade vi på att införa den här tjänsten så att klasslärarna kan fokusera på undervisningen.

Har ni stött på hinder? 

Anna: Det tar tid att jobba in sig och uppdraget utvecklas hela tiden. Det tog ett läsår både för mig att landa och för mina kollegor att förstå min roll. En utmaning har varit hur jag ska skapa relationer med eleverna. Det är hög personaltäthet inom vår grundsärskola och en person extra i klassrummet är inte alltid att föredra. Men det har vi löst genom att jag är rastvärd och lär känna eleverna den vägen. Det är min guldstund på dagen.

Att ha både speciallärar- och specialpedagogkompetens på skolan är verkligen lyckat.

Susanne: Det har tagit tid att forma uppdraget. Kommunikation och samsyn kring olika roller är viktigt. Specialpedagogen ska ses som ett komplement till lärarnas speciallärarkompetens. Nu efter två läsår vet alla vad uppdraget innebär och vilka förväntningar vi kan ha på Anna. Lärarna ger i dag henne uppdrag när de behöver andra perspektiv i ärenden, de bjuder in till observation i klassrummet och vågar synliggöra och dela med sig av sin undervisning och sitt eget ledarskap. Att ha både speciallärar- och specialpedagogkompetens på skolan är verkligen lyckat.

Hur ser ert samarbete ut? 

Anna: Vi vågar utmana varandras tankegångar och våra uppdrag kompletterar varandra. Vi har alltid eleven i fokus och det finns inga hinder, bara möjligheter.

Susanne: Anna jobbar förebyggande och främjande men är även åtgärdande när så krävs. Jag uppskattar hennes engagemang i elevgruppen, hon har förmågan att se och lyfta fram styrkorna hos varje elev. Dessutom utmanar hon mig i mina tankar och det behöver man som pedagogisk ledare.

Nya roller i 4 steg

  1. Var öppen för att ändra upplägg under resans gång. 
  2. Låt all personal glänsa! Den övergripande specialpedagogen är en pusselbit bland andra.
  3. En övergripande specialpedagog håller sig uppdaterad kring forskning, litteratur, läromedel och lärverktyg, bedriver skolutveckling, handleder kollegor, skapar tillgängliga lärmiljöer och stöttar i elevärenden.
  4. Eftersom behöriga lärare i grundsärskolan har en speciallärarutbildning kan den övergripande specialpedagogen ses som en konkurrent. Handled med ödmjukhet!

LÄS ÄVEN

Stor npf-oro inför skolstarten

Inkluderingsdebatten är en arena för okunniga

Gerland: Metoderna sitter fast i det förgångna

SPSM fortbildar lärare som jobbar efter dubbla läroplaner

Nödrop från ett ­anpassat klassrum