SPSM fortbildar lärare som jobbar efter dubbla läroplaner

Det nya SPSM-paketet om dubbla läroplaner är framtaget för kollegialt lärande men kan även användas på egen hand.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Specialpedagogik

Att planera och undervisa enligt dubbla läroplaner är en utmaning. SPSM har tagit fram ett studiepaket med stöd till skolor där särskoleelever undervisas i grundskoleklass.

Var femte elev i grundsärskolan undervisas i grundskolan. Men att undervisa med hänsyn till två olika läroplaner är en utmaning säger Therese Lindahl, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM:

– De två läroplanerna har många likheter när det gäller innehållet man ska undervisa om. Det som är utmaningen är hur man lägger upp sin undervisning så att man når fram till alla eleverna i sitt klassrum. Det är här vi ser att det är viktigt med bra stöd till läraren, tillägger hon.

Studiepaketet som SPSM nu tagit fram handlar både om att planera undervisningen och bedömning, och viktiga regler om betygssättning.

Innehållet är uppdelat i sex moment, som Pedagogisk planering, Samverkan för lärande och Tillgängliga lärmiljöer.

Materialet i kursen, som är framtaget för kollegialt lärande men också kan användas på egen hand, beräknas ta omkring 20 timmar att arbeta sig igenom.

Den som önskar kan ansöka om stöd av SPSM:s rådgivare i planeringen av arbetet med studiepaketet, som finns här: https://www.spsm.se/studiepaket-dubbla-laroplaner/valkommen-till-studiepaket-dubbla-laroplaner/

LÄS ÄVEN

Inkludering handlar om mer än diagnoser

De sätter laget framför allt

Nödrop från ett ­anpassat klassrum

Karlstad först med unik psykologroll

Elevstöd – ett action-jobb!