Stor npf-oro inför skolstarten

Bristande stöd, stökig skolmiljö, mobbning samt konflikter med kompisar och lärare ligger bakom oron som både elever och deras föräldrar känner just nu.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Specialpedagogik

Fler än sex av tio elever med npf känner stor eller ganska stor oro inför terminsstarten. Det visar en färsk undersökning från Attention, som nu uppmanar skolledare och huvudmän att agera för att få till en förändring.

Av de över 5 500 föräldrar som svarat på Riksförbundet Attentions enkät uppger nästan åtta av tio att deras barn får sänkt självkänsla av skolan och nästan lika många av dem upplever psykisk ohälsa på grund av skolan.

Över hälften av de aktuella eleverna vill inte gå till skolan över huvud taget, och många har hög skolfrånvaro. Samtidigt framgår det av rapporten att endast en fjärdedel av skolorna har en utarbetad plan för att få tillbaka eleven på heltid.

Resultatet i enkäten är en väckarklocka för hela skol-Sverige om att en förändring är nödvändig.

– Resultatet i enkäten är en väckarklocka för hela skol-Sverige om att en förändring är nödvändig, säger Anki Sandberg, ordförande i Riksförbundet Attention.

65 procent av eleverna oroar sig inför terminsstarten, och det gör även deras vårdnadshavare. 75 procent av föräldrarna uppger att de känner stor eller ganska stor oro inför höstterminens början.

Oron beror bland annat på avsaknad av anpassningar, bristande stöd, stökig skolmiljö, konflikter med klasskompisar och lärare, och mobbing – brister som får förödande konsekvenser för elevens psykiska mående och självkänsla.

– Siffrorna om oron måste tas på stort allvar och stärker det vi redan vet och hör i debatten inför skolstarten, säger Anki Sandberg. Alltför många elever mår dåligt och oroar sig för att det inte ska fungera, varken med skolarbetet eller socialt. Det är mycket oroande att så många upplever en stor hopplöshet.

LÄS ÄVEN

Föräldrarnas proteströrelse

Inkludering på papperet men inte i praktiken

Nödrop från ett ­anpassat klassrum

Granskning: Waldorfskolor dubbelt så ofta kritiserade av Skolinspektionen

Waldorfläraren som hoppade av: ”Jag stod inte ut”